Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

KURS PRIVAT

Kurs del 1 den 15.10.2018

Den gode mor og Emma tvert imot:
Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse

Målgruppe:
Alle. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.

Kursinnhold:
Normalutvikling med beskrivelse av god og trygg tilknytning og betydningen av denne, symptomer på tilknytningsforstyrrelse.

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

Les artikkel:
Emma tvert imot? - eller noe mer: Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade.

For program til kurs del 1 klikk her


Kurs del 2 den 16.10.2018

Elsk meg frisk, og mest når jeg fortjener det minst.
Du kan ikke snakke et barn til tilknytning, du må knytte det.
Tilknytningsterapi med terapeutisk omsorg

Målgruppe:
Alle. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.

Kursinnhold:
Behandling av tilknytningsforstyrrelse med Joachim Haarklou`s tilknytningsfremmende aktiviteter (TIFA) og tilknytningsfremmende hjelpemidler (TIHMI).

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

Les artikkel:
Emma tvert imot? - eller noe mer- 10 år senere: Hun trenger TIFA:
de tilknytningsfremmende aktiviteter.

For program til kurs del 2 klikk her


Kurs del 3 den 19.11.2018

Når kjærlighet ikke er nok
Tilknytningstrening

Målgruppe:
Primært adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, samt de som veileder foreldre til barn med tilknytningsvansker

Kursinnhold:
Re-læring av emosjonelle og sosiale ferdigheter, tydelig og konsekvent ledelse av barnet, regelmessighet, rutiner, rytme, forutsigbarhet, struktur, rammer, grenser, logiske konsekvenser fremfor straff som ikke virker, ikke-materiell belønning. Systemteoretisk behandlingstenkning som del av tilknytningsterapi.
Bruk av humor. Identitetsproblematikk. RTF og seksualitet.

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

For program til kurs del 3 klikk her


Kurs del 4 den 20.11.2018

Familietilknytningsterapi: Et tilknytningsfokusert familiemøte. Et behandlingsforløp i samarbeid mellom familien og psykisk helsevern for barn og ungdom
Tilknytningstiltak i familien

Målgruppe:
Adoptiv- og fosterforeldre og andre som arbeider med barn med tilknytningsforstyrrelse, samt ABUP. Åpent for alle.

Kursinnhold:
Erfaringer med hjelpeapparatet, å finne riktig tilknytningsterapeut, kartlegging, terapilek som del av familietilknytningsterapi, behandlingsplan og oppfølging hjemme.

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

For program til kurs del 4 klikk her


Kurs del 5 på bestilling

Elsk barnet friskt alle sammen
Nettverkstilknytningsterapi

Målgruppe:
Primært helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem og avlastningshjem velkommen.

Nettverkstilknytningsterapi:
Bruk av de tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler på helsestasjon, i barnehage, skole, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, BUP. Samarbeid mellom instansene.

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

Les artikkel: "Meningskartet"

For program til kurs del 5 klikk her

 

For påmelding: Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist:
6 uker før kursstart


Priser i 2018:  
Kr. 1800.- per kursdag inkl. hefte med kopi av overhead, kursbevis, lunsj og pauseservering.

Betaling:
Mot faktura med betalingsfrist senest 2 uker før kursstart.
Kursbekreftelse og innbetalingsgiro vil bli tilsendt 4 uker før kursstart.

Påmeldingen er bindende og eventuell avbestilling må skje 3 uker før kursstart.
Dersom du avbestiller 2 uker før kursstart, belastes 50 % av kursavgiften.
Ved avbestilling senere enn en uke før kursstart, belastes full deltakeravgift.
Hvis du blir forhindret fra å delta, kan du overlate plassen til en kollega.

© 2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no