Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

TELEFONKONSULTASJON

Jeg mottar daglig opptil flere mail fra foreldre med barn med tilknytningsforstyrrelse eller andre problemer. Disse beskriver sine barn og søker råd. Da skriftlig besvarelse av mail har lett for å ta mye av min fritid, løser jeg dette ved å tilby en telefonkonsultasjon.

Tidspunktet for telefonkonsultasjon avtales på forhånd.

Send en melding på telefon 92 29 44 38 eller en mail til joachim@haarklou.no, og forespør en telefonkonsultasjon, samt oppgi ditt navn og postadresse/evt adresse på betaler. Du vil da få tilbud om dato og tid når du kan ringe meg.

Si ifra om hvor lang tid du antageligvis trenger. Dette forplikter ikke, men hjelper meg til å vite hvor mye tid jeg skal sette av.

Ved første gangs telefonkonsultasjon vedrørende adoptiv- og fosterbarn, pleier jeg å spørre om hva du vet om antall tilknytningsbrudd og kvaliteten i omsorgen før barnet kom til deg.

Telefonkonsultasjoner journalføres ikke hos meg. Det vil si at barnet ikke henvises meg og at konsultasjonen dermed er anonym. Ønsker du heller å henvise barnet, se "privatpraksis".

Telefonkonsultasjon koster kr 10.- per minutt, som tilsvarer en timepris på kr 600.-.

Du betaler fra og med forhåndsavtalt tidspunkt, og frem til samtalen er avsluttet. (Dvs at dersom du har en avtale om telefonkonsultasjon kl 17, men ikke ringer før 17:10, betaler du fra kl 17 til samtalen er avsluttet).

Du vil etter endt samtale få tilsendt en giro i posten for betaling av konsultasjonen.

Hvis det gjelder barn og ungdom under 18 år, anbefaler jeg henvisning av barnet til meg. Jeg trenger da barnets navn og adresse og personnummer 11 sifre, og åpner da journal. Telefonkonsultasjonen vil da være en indirekte undersøkelse og behandling og du betaler ikke for dette. Se: Konsultasjon og Privatpraksis.


© 2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no