Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

Mine 90 minutters foredrag


Mine 297 foredrag med varighet på 90 minutter
  1. 25.11.1986 Barns oppvekstmiljø. Asdal barneskole, Arendal.
  2. 10.03.1987 Grensesetting. Kolbjørnsvik barnehage, Arendal.
  3. 06.02.1989 Barn og media. Tommeliten barnehage, Arendal.
  4. 06.03.1989 Grensesetting. Lillebo barnehage, Arendal.
  5. 13.03.1989 Barn og media. Kolbjørnsvik barnehage, Arendal.
  6. 28.03.1989 Grensesetting. Strømmen barnehage, Arendal.
  7. 18.04.1989 Barn og media. Hisøy ungdomsskole, Arendal.
  8. 24.04.1989 Barn og media. His skole, Arendal.
  9. 09.05.1989 Barn og media. Kolbjørnsvik skole, Arendal.
10. 16.05.1989 Grensesetting. Asdal skole, Arendal.
11. 23.05.1989 Atferdsproblemer. Stinta skole, Arendal.
12. 05.06.1989 Grensesetting. Grimstad.
13. 14.06.1989 Grensesetting. Strømmen barnehage, Arendal.
14. 15.08.1989 Grensesetting. Nedenes barnehage, Arendal.
15. 05.09.1989 Grensesetting. Birkenlund barneskole, Arendal.
16. 14.09.1989 Grensesetting. Asdal skole, Arendal.
17. 21.09.1989 Grensesetting. Birkenlund barneskole, Arendal
18. 02.10.1989 Grensesetting. Rykene skole, Arendal.
19. 10.10.1989 Barn og media. His skole, Arendal.
20. 12.10.1989 Grensesetting. Grimstad.
21. 08.11.1989 Grensesetting. Nedenes barneskole, Arendal.
22. 09.11.1989 Grensesetting. Familie barnehage, Arendal.
23. 17.11.1989 Grensesetting. Moland.
24. 27.11.1989 Selvoppfatning. Åmli.
25. 02.01.1990 Grensesetting. Moland sosialkontor.
26. 29.01.1990 Grensesetting. Moland.
27. 13.02.1990 Grensesetting. Moltemyr skole.
28. 03.04.1990 Grensesetting. Fevik skole.
29. 17.04.1990 Grensesetting og selvoppfatning. Froland.
30. 19.04.1990 Grensesetting. Kolbjørnsvik barnehage, Arendal.
31. 03.05.1990 Grensesetting. Strømmen barnehage, Arendal.
32. 08.05.1990 Grensesetting. Kringletoppen barnehage, Arendal.
33. 18.06.1990 Grensesetting. Arendal.
34. 29.05.1990 Grensesetting. Hisøy helsestasjon.
35. 25.06.1990 Grensesetting. Tvedestrand.
36. 22.08.1990 Grensesetting. Gåsungen barnehage, Arendal.
37. 30.08.1990 Grensesetting. Tvedestrand.
38. 18.09.1990 Grensesetting. Moltemyr skole, Arendal.
39. 11.10.1990 Grensesetting. Tvedestrand.
40. 07.11.1990 Grensesetting. PPT, Arendal.
41. 12.11.1990 Grensesetting. Stinta skole, Arendal.
42. 10.01.1991 Grensesetting. Tvedestrand.
43. 05.02.1991 Grensesetting. Øyestad helsestasjon, Arendal.
44. 14.02.1991 Grensesetting. Fevik.
45. 14.03.1991 Grensesetting. Tommeliten barnehage, Arendal.
46. 04.04.1991 Grensesetting. Birkenlund ungdomskole, Arendal.
47. 10.04.1991 Grensesetting. Nesheim skole, Arendal.
48. 18.04.1991 Grensesetting. Hausland barnehage, Arendal.
49. 23.04.1991 Grensesetting. St. Fransiscus barneskole, Arendal.
50. 15.08.1991 Grensesetting. Dalen barnehage.
51. 05.09.1991 Selvoppfatning. Birkenlund skole, Arendal.
52. 06.09.1991 Selvoppfatning. Birkenlund skole, Arendal.
53. 12.09.1991 Grensesetting. Øyestad helsestasjon.
54. 04.11.1991 Grensesetting. Froland ungdomskole.
55. 12.02.1992 Grensesetting. Knøtte barnehage, Arendal.
56. 31.03.1992 Grensesetting. Flosta skole. Arendal.
57. 02.04.1992 Grensesetting. Fabakkheia barnehage. Tromøya, Arendal.
58. 07.04.1992 Grensesetting. Østerhus barnehage, Grimstad.
59. 22.04.1992 Grensesetting. Flosta skole. Arendal.
60. 23.04.1992 Grensesetting. Fyresdal barnehage.
61. 28.04.1992 Grensesetting. Grotten barnehage.
62. 06.05.1992 Grensesetting. Kongshavn barnehage. Tromøya. Arendal.
63. 07.05.1992 Grensesetting. Flosta. Arendal.
64. 18.08.1992 Grensesetting. Lillesand.
65. 09.09.1992 Grensesetting. Hisøy.
66. 15.09.1992 Grensesetting. Nedenes ungdomsskole.
67. 16.09.1992 Grensesetting. Fevik skole.
68. 26.10.1992 Grensesetting. Stinta ungdomskole, Arendal.
69. 09.11.1992 Atferdsproblemer. Lunderød ungdomskole, Arendal.
70. 26.11.1992 Grensesetting. Grimstad ungdomskole.
71. 27.11.1992 Grensesetting. Lunderød ungdomskole, Arendal.
72. 02.12.1992 Grensesetting. Stranna barnehage.
73. 03.12.1992 Grensesetting. Pusnes barnehage. Tromøy. Arendal.
74. 10.12.1992 Grensesetting. Arendal.
75. 10.12.1992 Grensesetting. Arendal.
76. 18.01.1993 Grensesetting. St.Fransiscus barnehage, Arendal.
77. 03.02.1993 Grensesetting. Hausland barnehage.
78. 15.02.1993 Grensesetting. Grimstad barnehage.
79. 25.02.1993 Grensesetting. Borketun barnehage.
80. 08.03.1993 Grensesetting. Fyresdal barnehage.
81. 09.03.1993 Grensesetting. Myra skole, Arendal.
82. 17.03.1993 Grensesetting. Moltemyr skole, Arendal.
83. 18.03.1993 Grensesetting. Holt skole.
84. 22.03.1993 Selvoppfatning. Moland ungdomskole.
85. 23.03.1993 Selvoppfatning. Bellevue barnehage. Arendal.
86. 25.03.1993 Selvoppfatning. Frikirka, Arendal.
87. 29.03.1993 Grensesetting. Åmli.
88. 30.03.1993 Grensesetting. Møllers asyl barnehage. Arendal.
89. 11.05.1993 Selvoppfatning. Jovannslia barnehage, Arendal.
90. 01.06.1993 Grensesetting. His førskole, Arendal.
91. 10.06.1993 Selvoppfatning. Tyholmen hotell, Arendal.
92. 02.09.1993 Grensesetting. Tromøy helsehus, Arendal.
93. 29.09.1993 Grensesetting. Vegårshei helsestasjon.
94. 20.10.1993 Grensesetting. Kriminalomsorg i frihet. Arendal.
95. 09.11.1993 Grensesetting. Kloppene 4.
96. 10.11.1993 Grensesetting. Moltemyr skole, Arendal.
97. 22.11.1993 Grensesetting. Strand hotell, Fevik.
98. 26.01.1994 Grensesetting. Sandnes skole. Tromøya. Arendal.
99. 02.02.1994 Grensesetting. Enghavn Barnehage.
100. 16.03.1994 sesetting. Vegårshei skole.
101. 11.04.1994 Grensesetting. Fevik Strand hotell.
102. 11.04.1994 Grensesetting. Eydehavn helsehus. Arendal.
103. 25.04.1994 Transkulturell terapi. ASA legemøte
104. 27.04.1994 Atferdsvansker. Rykene barneskole.
105. 28.04.1994 Grensesetting. Stinta ungdomskole.
106. 19.05.1994 Transkulturell terapi. Norsk psykologforening Aust-Agder. Arendal.
107. 06.06.1994 Grensesetting. Homborsund barnehage.
108. 21.09.1994 Atferdsvansker. Færvik.
109. 21.09.1994 Grensesetting. Regnbuen barnehage. Arendal.
110. 26.09.1994 Grensesetting. Nedenes barneskole.
111. 29.09.1994 Grensesetting. Norsksenteret. Arendal.
112. 31.10.1994 Grensesetting. Foreldre til hjertesyke barn. Arendal.
113. 01.11.1994 Barn og media. Dypvåg skole.
114. 16.11.1994 Atferdsvansker. Færvik.
115. 19.01.1995 Grensesetting. Gullungen barnehage. Arendal.
116. 06.03.1995 Selvoppfatning. Homborsund barnehage.
117. 07.03.1995 Selvoppfatning. Groosåsen barnehage, Grimstad.
118. 14.03.1995 TV og video. Vassbekken barnehage.
119. 22.03.1995 Grensesetting. Askeladden barnehage, Arendal.
120. 23.03.1995 Grensesetting. Vegårshei skole.
121. 30.03.1995 TV og video. Grimstad barnehage.
122. 25.04.1995 Grensesetting. Evje skole.
123. 27.04.1995 Grensesetting. St.Fransiscus, Arendal.
124. 22.01.1996 Grensesetting. Vegårshei skole.
125. 07.03.1996 Grensesetting. Grosåsen Barnehage. Grimstad.
126. 13.03.1996 Samspill med barn. Knøttet barnehage, Grimstad.
127. 20.03.1996 Grensesetting. Frikirka Korttidsbarnehage, Grimstad.
128. 21.03.1996 Selvoppfatning. Eikeli barnehage. Froland.
129. 24.04.1996 Grensesetting. Nedenes barneskole. Arendal.
130. 19.09.1996 Mobbing og media. Nesheim skole. Arendal.
131. 26.09.1996 Grensesetting. Lunderød ungdomsskole. Arendal.
132. 06.11.1996 Å leve med en tenåring i huset. Grimstad.
133. 21.11.1996 Grensesetting. Hisøy ungdomsskole. Arendal.
134. 25.11.1996 Grensesetting. Grimstad.
135. 20.03.1997 Atferdsvansker. Nesheim skole. Arendal.
136. 08.04.1997 Grensesetting. Nedenes barnehage. Arendal.
137. 17.02.1998 Grensesetting. Birkenlund barneskole, Arendal.
138. 12.03.1998 Grensesetting. Homborsund barnehage, Grimstad.
139. 09.03.1998 Grensesetting. Grosåsen barnehage, Grimstad.
140. 12.03.1998 Grensesetting. Homborgsund barnehage.
141. 19.03.1998 Grensesetting. Groosåsen barnehage. Grimstad.
142. 25.03.1998 Grensesetting. Møllers asyl barnehage, Arendal.
143. 06.05.1998 Grensesetting. Moltemyr skole, Arendal.
144. 19.05.1998 Grensesetting. Gåsungen barnehage, Arendal.
145. 02.06.1998 Grensesetting. Grimstad.
146. 30.09.1998 Grensesetting. Birkenlund barneskole, Arendal.
147. 03.11.1998 Grensesetting. Birkenlund barneskole, Arendal.
148. 26.01.1999 Grensesetting. Gullungen barnehage, Lillesand.
149. 17.03.1999 Grensesetting. Prestholt barnehage. Lillesand.
150. 22.03.1999 Grensesetting. Østerhus barnehage, Grimstad.
151. 08.04.1999 Grensesetting. Sørlandsparken barnehage, Kristiansand.
152. 13.04.1999 Grensesetting. St.Franciskus skole, Arendal.
153. 14.04.1999 Grensesetting. Hamretun barnehage, Hamresand.
154. 28.04.1999 Grensesetting. MS Torungen, Arendal.
155. 03.05.1999 adoptiv- og fosterbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse. ASA, Arendal
156. 24.10.1999 Grensesetting og tilknytningsforstyrrelse. Adoptivforeningen, Vestfold.
157. 25.10.1999 Grensesetting. Åmli barnehage i Åmli.
158. 14.01.2000 Barnet i oss. Grimstad
159. 07.02.2000 Grensesetting. Lillesand.
160. 15.02.2000 Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Tvedestrand.
161. 18.02.2000 Atferdsvansker. Arendal.
162. 13.03.2000 Grensesetting. Nyli barnehage. Arendal.
163. 20.03.2000 Grensesetting. Knøttet barnehage i Grimstad.
164. 29.03.2000 Samspill med barn. Sørlandsparken barnehage i Kristiansand.
165. 04.04.2000 Grensesetting. Veslekroken barnehage i Arendal.
166. 10.04.2000 Grensesetting. Renstøl barnehage, Fiane, Gjerstad.
167. 10.04.2000 Grensesetting. Gjerstad.
168. 02.05.2000 Grensesetting. Roligheten skole. Færvik.
169. 10.05.2000 Grensesetting. Stasjonshaven barnehage i Kristiansand.
170. 11.10.2000 Grensesetting. Verdens dag for psykisk helse. Arendal bibliotek.
171. 27.10.2000 Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Gjøvik.
172. 29.10.2000 Ungdom som mestrer. Hisøy menighet. Arendal.
173. 04.11.2000 Grensesetting. Fabakkheia barnehage. Arendal.
174. 15.11.2000 Grensesetting. Lillesand.
175. 29.01.2001 Fosterbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Privat barnevern.
176. 20.02.2001 Grensesetting. Tvedestrand.
177. 22.02.2001 Grensesetting. Birkeland.
178. 23.02.2001 Innføring i psykologi. Dahlske videregående skole.
179. 26.02.2001 Grensesetting. Kringletoppen barnehage i Froland.
180. 13.03.2001 Grensesetting. Askeladden barnehage i Grimstad.
181. 15.03.2001 Grensesetting. Nedenes.
182. 19.03.2001 Samspill med barn. Groosåsen barnehage, Grimstad.
183. 22.03.2001 Grensesetting. Borketun barnehage. Lillesand.
184. 23.04.2001 Barn og media. St.Franciskus skole, Arendal.
185. 02.05.2001 Grensesetting. Hisøy skole, Arendal.
186. 21.05.2001 Mobbing. Myra skole, Arendal.
187. 03.09.2001 Grensesetting. Stinta barneskole
188. 11.09.2001 Samspill med barn. Birkenlund barneskole i Arendal.
189. 13.09.2001 Samspill med barn. Grimstad.
190. 18.09.2001 Barn og media. Holt barneskole, Holt. Tvedestrand.
191. 23.09.2001 Samspill med barn/ungdom samt grensesetting. Arendal Jiu Jitsu klubb.
192. 09.10.2001 Grensesetting. Tvillingklubben i Arendal
193. 13.10.2001 Barn og ungdom i mediaverden. Arendal bibliotek.
194. 16.10.2001 Grensesetting. Prestholt barnehage, Lillesand.
195. 18.10.2001 Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Birkeland.
196. 12.11.2001 Samspill med barn. Grimstad.
197. 26.11.2001 Barn og stress. Tingsaker skole, Lillesand.
198. 21.01.2002 Samspill med barn og grensesetting. Arendal.
199. 23.01.2002 Barns selvoppfatning. Rosenberg barnehage. Lillesand.
200. 12.02.2002 Samspill med barn. Lillesand.
201. 18.02.2002 Mobbing i skolen. Dypvåg skole.
202. 21.02.2002 Barn og stress. Borketun barnehage, Lillesand.
203. 08.04.2002 Barns selvoppfatning. Groosåsen barnehage, Grimstad.
204. 18.04.2002 Samspill med barn. Stinta barneskole, Arendal.
205. 02.04.2002 Samspill med barn og grensesetting. Grimstad.
206. 29.04.2002 Barn med tilknytningsforstyrrelse i familiehjem. Arendal.
207. 07.05.2002 Samspill med barn. Askeladden barnehage, Grimstad.
208. 28.05.2002 Grensesetting. Langemyr skole, Grimstad.
209. 20.08.2002 Tilknytningsforstyrrelser. Groosåsen Barnehage. Grimstad.
210. 18.09.2002 Grensesetting. Privat barnevern.
211. 17.10.2002 Grensesetting. Eydehavn skole. Arendal.
212. 29.10.2002 Samspill med barn og ungdom. Hisøy menighet. Arendal.
213. 06.11.2002 Grensesetting. Privat barnevern.
214. 18.11.2002 Tilknytningsforstyrrelse. Skien.
215. 19.11.2002 Grensesetting. Møglestu videregående skole. Lillesand.
216. 18.09.2002 Grensesetting. Privat barnevern.
217. 19.02.2003 Samspill med barn. Soria Moria barnehage i Moland, Arendal.
218. 13.03.2003 Grensesetting. Eide barnhage i Homborgsund.
219. 17.03.2003 Samspill med barn. Tybakken barnehage. Tromøya.
220. 20.03.2003 Grensesetting. Jappa skole i Grimstad.
221. 24.03.2003 Samspill med barn. Tybakken barnehage. Arendal.
222. 28.04.2003 Grensesetting. Tønsberg.
223. 20.05.2003 Grensesetting. Dalen barnehage. Arendal.
224. 03.11.2003 Grensesetting. Fjære ungdomsskole. Grimstad.
225. 11.11.2003 Mobbing. Eydehavn skole. Arendal.
226. 24.11.2003 Barn og stress. Soria Moria barnehage. Moland. Arendal.
227. 02.12.2003 Samspill med barn og ungdom. Hisøy menighet. Arendal.
228. 16.02.2004 Grensesetting. Landvik skole i Grimstad.
229. 04.05.2004 Grensesetting. Bikuben barnehage i Arendal.
230. 26.05.2004 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Hove Flimra, Arendal.
231. 16.08.2004 Kjærlighet og grenser. Stuenes skole i Arendal.
232. 14.09.2004. Selvoppfatning hos adoptivbarn. Tønsberg.
233. 20.11.2004 Tilknytningsforstyrrelse. Moa i Ørskog. Ålesund.
234. 26.01.2005 Grensesetting. Sandnes skole i Arendal.
235. 07.02.2005 Grensesetting. Hausland barnehage. Arendal.
236. 16.02.2005 Grensesetting. Nedenes skole i Arendal.
237. 02.03.2005 Mobbing. Eydehavn skole i Arendal.
238. 15.03.2005 Samspill med barn. Eventyrskogen barnehage. Larvik.
239. 16.03.2005 Grensesetting. Rykene barnehage i Arendal.
240. 12.04.2005 Grensesetting. Ljøstad barnehage i Vegårshei.
241. 13.04.2005 Barns psykiske helse. Strømmen skole i Arendal.
242. 26.04.2005 Barn og Media. Nedenes skole i Arendal.
243. 27.04.2005 Barn med tilknytningsvansker. Nodeland i Vest Agder.
244. 23.05.2005 Grensesetting. Hisøy barnehage i Arendal.
245. 26.09.2005 Barn trenger kjærlighet og grenser. Bjønnes barnehage Arendal.
246. 08.03.2006 Kjærlighet og grenser. Froland skole.
247. 09.03.2006 Kjærlighet og grenser. Nyli barnehage.
248. 16.03.2006 Kjærlighet og grenser. Roligheten skole.
249. 29.03.2006 Grensesetting. Frivillighetssentralen på Hisøy.
250. 04.04.2006 Samspill med barn. Hisøy barnehage.
251. 19.04.2006 Kjærlighet og grenser. Los barnehage på Hisøy.
252. 26.04.2006 Tilknytningsforstyrrelse. Trondheim.
253. 04.05.2006 Kjærlighet og grenser. Natvig barnehage i Arendal.
254. 11.05.2006 Kjærlighet og grenser. Stuenes skole, Arendal.
255. 21.08.2006 Kjærlighet og grenser. Stuenes skole. Arendal.
256. 04.09.2006 Tilknytningsforstyrrelse. Stavanger.
257. 19.09.2006 Kjærlighet og grenser. Familiebarnehagen i Arendal.
258. 21.10.2006 Barn trenger kjærlighet og grenser. Grimstad.
259. 16.11.2006 Betydningen av tilknytning. Adopsjonsforeningen Gjøvik.
260. 20.11.2006 Samspill med barn. Hovden barnehage.
261. 04.12.2006 Tilknytningsforstyrrelse. Tønsberg.
262. 05.12.2006 Tilknytningsforstyrrelse. Lillesand.
263. 18.04.2007 Kjærlighet og grenser. Arendal.
264. 02.05.2007 Barn trenger kjærlighet og grenser. Gullungen barnehage. Arendal.
265. 03.05.2007 Grensesetting. Hovden barnehage.
266. 07.05.2007 Barn trenger kjærlighet og grenser. Askeladden barnehage. Grimstad.
267. 19.11.2007 Elsk meg frisk. Greåker.
268. 21.01.2008 Tilknytningsfremmende aktiviteter. Oslo, Vestre Aker.
269. 06.02.2008 Barn trenger kjærlighet og grenser. Larvik.
270. 10.02.2008 Betydningen av utviklingspsykologisk teori. Arendal.
271. 25.02.2008 Hvorfor blir jeg som jeg blir. Arendal.
272. 29.04.2008 Kjærlighet og grenser. Roligheten skole i Arendal.
273. 28.08.2008 Betydningen av tilknytning. Gjøvik.
274. 03.09.2008 Betydningen av tilknytning. Stavanger.
275. 21.10.2008 Betydningen av tilknytning. Porsgrunn.
276. 05.02.2009 Betydningen av tilknytning. Hvaler.
277. 24.02.2009 Betydningen av tilknytning. Losen naturbarnehage. Arendal.
278. 25.02.2009 Tilknytning. Bergstø barnehage, Lillesand.
279. 20.02.2009 Tilknytningsforstyrrelse. Stinta, Arendal.
280. 09.03.2009 Å elske barnet. Flatefjell barnehage. Grimstad.
281. 10.03.2009 Betydningen av tidlig tilknytning. Jordbærveien barnehage Kristiansand.
282. 24.03.2009 Kjærlighet og grenser. Roligheten skole
283. 21.04.2009 Tilknytningsforstyrrelse. Oslo.
284. 19.05.2009 Tilknytningsforstyrrelse. Arendal.
285. 26.05.2009 Tilknytningsforstyrrelse. Arendal.
286. 17.08.2009 Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk. Soria Moria barnehage. Arendal.
287. 21.09.2009 Betydningen av tilknytning. Adopsjonsfforum Kristiansand.
288. 16.11.2009 Hvordan å elske ungdommer. Stuenes skole Arendal.
289. 21.04.2010 Tilknytningsforstyrrelse, Tromsø
290. 11.05.2010 Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk, Lillesand
291. 07.09.2010 Kjærlighet og grenser, Arendal, Myra
292. 18.10.2010 Å elske barn, Arendal, Nattvikheia
293. 05.04.2011 Trygg tilknytning, Longyearbyen
294. 17.03.2015 Trygge barn er lykkelige barn, Søndeled
295. 24.03.2015 Trygge barn er lykkelige barn, Birkeland
296. 12.05.2015 Trygge barn er lykkelige barn. AIS
297. 10.03.2016 Betydningen av en trygg tilknytning. Kaldvell barnehage i Lillesand
298. 20.09.2017 Betydningen av en trygg tilknytning. Ternevig Barnehage Kristiansand
© 2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no