Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

AKTUELT

Her finner du kursbrosjyren

Litteraturanbefaling:
  • I Løvetannavisen finner du en artikkelserie fra meg om konsekvenser av god og dårlig barndom.
  • May Bente Hagen, Antonio Barbosa Da Silva og Mona I. Thelle: Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid. Universitetsforlaget 2016.
  • Bert Powell, Glen Cooper, Kent Haffman og Bob Marvin: Trygghetssirkelen. En tilknytningsbasert intervensjon. Gyldendal Akademisk Forlag 2015
  • Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad: Se barnet innenfra. Trygghetssirkelen implementert i barnehagen. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. 2013.
  • Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad: Se eleven innefra. Trygghetssirkelen implementert i skolen. Hvordan jobbe med tilknytning i skolen. 2016.
  • Beate Heide: Det knuste hjertet. Barnebok om traumebasert omsorg for foster- og adoptivbarn. 
  • Traumebevisst omsorg. Av Tone Weire Jørgensen og Heine Steinkopf. Fosterhjemskontakt Nr. 1/13, s. 10-17.
  • Artikkel om når adoptivforeldre avvises av sitt barn.
  • Barnebok: Solfrid Raknes: Sint og glad i barnehagen
Filmanbefalinger:
© 2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no