Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

HYPPIGE SPØRSMÅL1. Hvilket kurs bør jeg gå på?

Har du, eller arbeider du med barn med tilknytningsvansker, bør du begynne i begynnelsen med kurs del 1 og deretter fortsette med del 2.
Vurder om del 4 er viktigere for deg enn del 3.
Les også under hver kursinfo: Et kurs for meg?
Det er ikke meningsfylt å gå på flere enn del 1-6. Del 7 er satt sammen av del 1 og 2.
Har du vansker med ditt adoptiv- eller fosterbarn, er kurs 1 til 4,
samt 6 noe for deg.
Jobber du i barnehage/skole/helsestasjon/PPT/barnevern, er del 5 noe for deg. Samtidig få du mest ut av del 5 etter å ha vært på del 1 og 2.
Du kan ta kursrekken over flere år, f.eks. del 1 og 2 det ene året, del 3 og 4 det andre året og del 6 det tredje året.

2. Begrenset økonomi, men lyst til å gå på flere kurs?

Du kan gå på del 1 den ene året og del 2 neste år, og så videre.
Må du velge ett kurs, anbefaler jeg del 1 først.
Jobber du i barnehage eller skole eller annen instans, og velger kurs del 4 som det du har råd til, kan du kjøpe hefte fra del 1 og 2 og/eller gå på disse senere. 
Er du en institusjon, og vurderer å melde på 15 personer eller flere på samme kurs, kan det være billigere å bestille meg til å komme til dere for å holde kurset. Se: www.haarklou.no kurs: Kurs grupper.

3. Er kursene godkjente med tanke på å bli spesialist?

For psykologer var kurs del 1, 2, 3, 5, og 7 godkjent av Norsk Psykologforening som 7 timers fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet ut 2009. Fra 2010 har NPF trukket tilbake denne godkjenningen da også andre som ikke er psykologer kan melde seg på mine kurs.  
DELTA/Barne- og ungdomsarbeiderforening har godkjent kursene for sin yrkesgruppe.
Det søkes om godkjenning av kursene for flere yrkesgrupper.

4. Kan jeg få dekket kursavgiften?

De fleste fosterforeldre får dekket kursavgiften av barneverntjenesten. Adoptivforeldre kan søke om dekning av kursutgifter ved å søke NAV om opplæringspenger. Det forutsetter at barnet er diagnostisert med en tilknytningsforstyrrelse (F94.1 eller F94.2).

5. Er påmeldingsfristen viktig å overholde?

Påmeldingsfristen er 6 uker.
Det er viktig at du overholder påmeldingsfristen. hvert år finner noen kurs ikke sted grunnet for få påmeldte innen fristen, slik at kurs ble avlyst. Deretter meldte seg mange på slik at kurset kunne ha funnet sted, men da var hotellbookingen kansellert.
Er det nok påmeldte innen fristen, vil det være mulig med etterpåmelding.

6. Hvordan ser en kursdag ut?

Alle mine kurs begynner presis klokken 09:00 og varer til klokken 16:00.
Registrering er fra kl. 08:30.
Det er lunsj fra kl. 12:00 til 13:00 og pauser hver hel time.
Kursbevis får du etter lunsj.

7. Hvordan melder jeg meg på kurs?

Påmelding skjer helst via e-post til joachim@haarklou.no der du skriver ditt navn, postadresse og telefon, samt hvilke kurs du ønsker å delta på i hvilke byer. Du vil få bekredftelse på din påmelding og et brev med mer informasjon samt giro i posten. Er det andre enn deg som betaler for kurset, må du oppgi betalers postadresse.
Du må gjerne bruke påmeldingsskjema for påmelding.
Da kan også melde deg på per telefon til 92 29 44 38. Da trenger jeg også ditt navn, postadresse og telefon, samt hvilke kurs du ønsker å delta på i hvilke byer.

8. Hefter med kopi av overhead

Det finnes hefte med kopi av overhead fra alle 9 kurs. Hefte del 1 koster kr. 60.- Hefte del 2 koster kr. 70.- Hefte del 3 koster kr. 60.- Hefte del 4 koster kr. 80.- Hefte del 5 koster kr. 80.- Hefte del 6 koster kr. 30.- Hefte del 7 koster kr. 90.- Hefte del 8 koster kr. 70.- Hefte del 9 koster kr. 60.- 
Hefte med kopi av overhead er inkludert i kursdeltakelse. Deltar du på kurs del 1, får du dermed delt ut hefte med kopi av overhead fra del 1 ved start på kursdagen.
Ønsker du å kjøpe ekstra eksemplarer med kopi av overhead, kan du gjøre det mens du er på kurset, eller du kan sende meg en e-post der du oppgir ditt navn og postadresse samt hvor mange hefter du ønsker fra hvilket kurs (oppgi kursnummer). Ved forsendelse kommer porto i tillegg, samt et fakturagebyr på kr. 30.- per forsendelse. Forsendelsen har en giro i seg. Oppgi alltid KID-nummer ved betaling.
Har du fått eller kjøpt/bestilt heftene nr. 1 til 6, da trenger du ikke heftene fra del 7, 8 og 9. Dette gjelder også kursdeltakelse.

9. Hvordan å komme i kontakt med Joachim Haarklou?

Per e-post: joachim@haarklou.no .
Per post: Joachim Haarklou, Noroddveien 2, 4816 Kolbjørnsvik
Per melding: 92 29 44 38

10. Hvordan kan jeg henvise mitt barn til Joachim Haarklou?

Jeg har 50% driftstilskudd og tar imot henvisning på barn og unge under 18 år fra lege, psykolog eller barnevernleder. Det kreves ikke et spesielt skjema for henvisning. 

11. Er det venteliste hos Joachim Haarklou?

Grunnet for stor pågang med nyhenvisninger er ventetiden for nye pasienter på over 1/2 år. Helse SørØst anmoder om ikke å ta imot pasienter som må vente over 1/2 år. Det er dermed bare mulig å ta imot et meget begreset antall nye pasienter. Jeg prioriterer adoptiv- og fosterbarn med mulig tilknytningsforstyrrelse, og da primært de minste.

Tilbudet til pasienter utenfor Agderfylkene vil grunnet Helse Sør-Østs føringer være meget begrenset.

12. Kan jeg drøfte mitt barn med Joachim Haarklou?

Ja, det kan du gjøre per telefon. Da kan be om en telefonkonsultasjon. Prisen er da kr. 10.- per minutt og du betaler for den tiden du faktisk har snakket med meg. Er ditt barn henvist til meg fra lege eller barnevernleder, koster ikke telefonkonsultasjoner noe. Se: telefonkonsultasjon eller privatpraksis.

13. Får jeg dekket mine reiseutgifter til og fra Joachim Haarklou i Arendal?

Spør pasientreiser.no før du reiser. Mange har fått igjen reiseutgifter etter rimeligste sats. 

14. Kan jeg tilegne meg selv mer kompetanse om tilknytningsforstyrrelse?

Du kan gå på kurs.
Du kan lese mine artikler, se: Artikler
Du kan lese bøker om emnet, se: Litteraturanbefalinger

Du kan melde deg på et innføringskurs i COS, circle of security.

15. Hvem har kompetanse på tilknytningsproblematikk der vi bor?

Jeg har ingen god oversikt over hvem som har denne type kompetanse der du bor.
For barn og ungdom skal lokal ABUP (psykisk helsevern for barn og ungdom) ha kompetanse på undersøkelse og behandling av barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse. Dersom de ikke har kompetansen, er det ønskelig at de tilegner seg den, da den faller inn under deres kompetanseområde. Alternativt kan de henvise til annen BUP som har kompetansen.

DanAdopt Danmark har liste over spesialister på tilknytning / adopsjon i Norden.
Se: www.danadopt.dk

16. Finnes det en forening for foreldre med barn med tilknytningsforstyrrelse?

En slik forening er etablert i 2009, tilknytningsforstyrrelse.norge.
Foreningen er nylig revitalisert. 

17. Hva koster det å gå på et dagskurs?

Prisen er kr. 1.700.- per person per dagskurs fra kl. 09:00 til 16:00 og inkluderer kurs, hefte med kopi av overhead, kursbevis, hotellets lunsj samt kaffe og te i pausene. Se også: Konsultasjon: Prisliste.

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no