Fra og med 1.1.2023 er jeg pensjonist og all pasientarbeid avsluttes.

Samtidig fortsetter jeg med å holde foredrag og kurs på bestilling, samt tilbyr telefoncoaching mot betaling.

Min behandlingstenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori, og mitt mål er å fremme en trygg tilknytning mellom barn og foreldre. 

Trygg tilknytning og kjærlighet er det samme. Jeg har dermed et fokus på å fremme trygg tilknytning gjennom å elske barnet, fremfor å oppdra barnet etter atferdsregulerende prinsipper. Gjennom tilknytningsterapi skal barnet elskes friskt, og ”kom til meg når livet blir vanskelig”, blir en motpol til atferdsterapiens time-out tenkning.

 Fra atferdsregulering til trygg tilknytning

Fra ”du er flink” til ”du er god”

Fra oppdragelse til kjærlighet

Fra ”time-out” til ”time-in”

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

Årsaken til atferdsvansker er udekkete behov.

Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, fordi det er da jeg trenger det mest.