Min behandlingstenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori, og mitt mål er å fremme en trygg tilknytning mellom barn og foreldre. 

Trygg tilknytning og kjærlighet er det samme. Jeg har dermed et fokus på å fremme trygg tilknytning gjennom å elske barnet, fremfor å oppdra barnet etter atferdsregulerende prinsipper. Gjennom tilknytningsterapi skal barnet elskes friskt, og ”kom til meg når livet blir vanskelig”, blir en motpol til atferdsterapiens time-out tenkning.

 

Fra atferdsregulering til trygg tilknytning

Fra ”du er flink” til ”du er god”

Fra oppdragelse til kjærlighet

Fra ”time-out” til ”time-in”