Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

KURS GRUPPER

Du kan bestille følgende kurs:

Kurs del 1 Tilknytningsforstyrrelse

Den gode mor og Emma tvert imot:
Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse

Målgruppe:
Alle. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.

Kursinnhold:
Normalutvikling med beskrivelse av god og trygg tilknytning og betydningen av denne, symptomer på tilknytningsforstyrrelse.

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

Les artikkel:
Emma tvert imot? - eller noe mer: Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade.

For program til kurs del 1 klikk her

 

Kurs del 2 Tilknytningsterapi: Elsk meg frisk

Elsk meg frisk, og mest når jeg fortjener det minst.
Du kan ikke snakke et barn til tilknytning, du må knytte det.
Tilknytningsterapi med terapeutisk omsorg

Målgruppe:
Alle. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.

Kursinnhold:
Behandling av tilknytningsforstyrrelse med Joachim Haarklou`s tilknytningsfremmende aktiviteter (TIFA) og tilknytningsfremmende hjelpemidler (TIHMI).

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

Les artikkel:
Emma tvert imot? - eller noe mer- 10 år senere: Hun trenger TIFA:
de tilknytningsfremmende aktiviteter.

For program til kurs del 2 klikk her

 

Kurs del 3 Tilknytningstrening

Når kjærlighet ikke er nok
Tilknytningstrening

Målgruppe:
Primært adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, samt de som veileder foreldre til barn med tilknytningsvansker

Kursinnhold:
Re-læring av emosjonelle og sosiale ferdigheter, tydelig og konsekvent ledelse av barnet, regelmessighet, rutiner, rytme, forutsigbarhet, struktur, rammer, grenser, logiske konsekvenser fremfor straff som ikke virker, ikke-materiell belønning. Systemteoretisk behandlingstenkning som del av tilknytningsterapi.
Bruk av humor. Identitetsproblematikk. RTF og seksualitet.

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

For program til kurs del 3 klikk her

 

Kurs del 4 Tilknytningstiltak i familien

Familietilknytningsterapi: Et tilknytningsfokusert familiemøte. Et behandlingsforløp i samarbeid mellom familien og ABUP
Tilknytningstiltak i familien

Målgruppe:
Adoptiv- og fosterforeldre og andre som arbeider med barn med tilknytningsforstyrrelse, samt ABUP. Åpent for alle.

Kursinnhold:
Erfaringer med hjelpeapparatet, å finne riktig tilknytningsterapeut, kartlegging, terapilek som del av familietilknytningsterapi, behandlingsplan og oppfølging hjemme.

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

For program til kurs del 4 klikk her

 

Kurs del 5 Nettverkstilknytningsterapi

Elsk barnet friskt alle sammen
Nettverkstilknytningsterapi

Målgruppe:
Primært helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem og avlastningshjem velkommen.
Kursinnhold: Undersøkelsesmetodikk, diagnostisering og avgrensning mot andre tilstander som ADHD, PTSD og FAE/FAS.

Nettverkstilknytningsterapi:
Bruk av de tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler på helsestasjon, i barnehage, skole, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, BUP. Samarbeid mellom instansene.

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

Les artikkel: "Meningskartet"

For program til kurs del 5 klikk her

 

Kurs del 6 Selvutviklingskurs

Terapeutisk omsorg ved dyktige foreldre
Hvordan å elske barnet mest når det fortjener det minst
Tilknytningstrening for foreldre

Målgruppe:
Adoptiv- og fosterforeldre og andre som arbeider med barn med tilknytningsforstyrrelse.

Kursinnhold:
Krav til omsorgsterapeuten. Hvordan å unngå å svare på barnets avvisning med avvisning.

Kursmetodikk:
Noe forelesning og mye gruppearbeid.

Les artikkel:
Når mitt adoptiv- eller fosterbarn er sint og sur på meg - hva gjør jeg da?

For program til kurs del 6 klikk her

 

Kurs del 7 Adopsjons- og fosterhjemsforberedende, foreldreforberedende

Knytt meg! Akkurat fått barn eller adoptert eller fosterhjemsplassert - og hva nå?
Betydningen av en trygg tilknytning
Et viktig supplement til adopsjons- og forterhjemsforberedende, samt svangerskapsforberedende kurs. Ta lappen på å ha barn. Legg grunnlaget for ditt barns liv. Trygge barn er lykkelige barn.

Målgruppe:
For alle nybakte foreldre til egenfødte barn, nyadopterte og nyfosterhjemsplasserte barn. De som veileder disse er velkommen.

Kursinnhold:
Hvordan å skape en trygg tilknytning og å være en trygg base.
Kurset er et resultat av det mange med barn med tilknytningsvansker har sagt til meg: At det er så viktig med tilknytning, det skulle jeg ha visst da fikk barnet!

Kursmetodikk:
Forelesning med mulighet for spørsmål.

Les artikkel: Et utviklingspsykologisk perspektiv

For program til kurs del 7 klikk her

 

Kurs del 9 Terapeutisk undervisning

Terapeutisk undervisning ved dyktige lærere
Hvordan å elske barnet slik at det kan lære
Terapeutisk undervisning av elever med tilknytningsforstyrrelse i skolen

Målgruppe:
Undervisningspersonell og skoleansatte

Kursinnhold:
Hvordan å undervise elever med tilknytningsforstyrrelse. Implementering av de tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler i skolen. En sammenfatning av kurs del 1-2 og 5 med hovedfokus på skolen.

Kursmetodikk: Forelesning

Les artikkel:
Elever med tilknytningsforstyrrelse i skolen (under utarbeidelse)

For program til kurs 9 klikk her

 

Kurs del 8 Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk
Hvordan å øke kvaliteten for de minste i barnehagen ved å fremme en trygg tilknytning.

Målgruppe: Barnehageansatte

Kursinnhold: Utviklingspsykologisk teori og tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler implementert i barnehagen. Hvordan å fremme emosjonell utvikling forut for sosial utvikling. Huset med de tre etasjene. En sammenfatning av kurs del 1, 2 og 5 med hovedfokus på barnehagen.

Kursmetodikk: Forelesning

Les artikkel: Elsk meg først, så jeg kan leke med de andre etterpå. Hvorfor den nyadopterte og fosterhjemsplasserte ikke skal gå i barnehagen.

 

Kurs del 10: Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse 

Bestill kurs her

 

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no