Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

FOREDRAG

Holdes hos dere:

Foredrag 1 Trygg tilknytning: Hvordan å elske barnet

Foredrag 2 Betydningen av tilknytning: Den gode mor

Foredrag 3 Betydningen av en trygg tilknytning i barnehagen

Foredrag 4 Betydningen av en trygg tilknytning i skolen

Foredrag 5 Tilknytningsforstyrrelse

Foredrag 6 Tilknytningsterapi

Foredrag 7: Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse


Dersom du vurderer å bestille et foredrag:

Foredragsbestiller kan velge mellom foredrag del 1-6.
Ett foredrag varer i 1,5 timer.
Det er foredragsbestiller som bestemmer hvor mange som inviteres med til foredraget og til hvilken pris.
Det er foredragsbestiller som er administrativt ansvarlig, dvs. ordner lokaler med lerret (evt. projektor tilpasset lerret), servering, invitasjoner, mv.

Utgifter for bestiller av foredrag:

Foredraget koster kr. 2.500.-.
Reisegodtgjørelse er på kr. 400.- og dekker min faktiske reisetid fra Arendal, til valgt foredragssted og tilbake. Samlet reisetid på under en time beregnes ikke.
Reiseutgifter som eksempelvis kilometergodtgjørelse på kr. 3,65, samt bompenger, med mer.

For nærmere informasjon og/eller bestilling, ring mobil 92 29 44 38 eller send e-post til [email protected].


Når jeg har mottatt disse opplysninger

Vil du få en avtale i posten.
Dersom denne avtalen ikke stemmer overens med din bestilling, ta kontakt.

Send avtalen undertegnet tilbake til meg i Noroddveien 2, 4816 Kolbjørnsvik.

 

Dersom du vurderer å bestille et foredrag:

Kontakt meg på 92 29 44 38 for å avtale dato og klokkeslett.

Fyll deretter ut informasjonsend det til meg:

 

Oppdragsgiver/institusjon *
Kontaktperson *
Oppdragsgivers postadresse *
Institusjonens telefon *
Kontaktpersonens mobiltelefon *
Kontaktpersonens e-post *
Tema for foredraget *
Målgruppe *
Dato og klokkeslett *
Gateadresse til kurslokalene *

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no