Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

SKJEMA

Kartleggingsskjema for tilknytningsforstyrrelse.

Mestringsskjema ved behandling av tilknytningsforstyrrelse.

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no