Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

Kopi av overhead fra mine dagskurs

Jeg kan sende deg følgende hefter med kopi av overhead fra mine kurs:

Hefte med kopi av overhead
fra kurs del 1
"Tilknytningsforstyrrelse"
Hefte med kopi av overhead
fra kurs del 2
"Tilknytningsterapi"
Hefte med kopi av overhead
fra kurs del 3
"Tilknytningstrening"
     
Hefte med kopi av overhead
fra kurs del 4
"Tilknytningstiltak i familien"
Hefte med kopi av overhead
fra kurs del 5
"Nettverkstilknytningsterapi"
Hefte med kopi av overhead
fra kurs del 6
"Selvutviklingskurs"

Hefte med kopi av overhead fra kurs del 7
"Betydningen av tilknytning"

Hefte med kopi av overhead fra kurs del 8
"Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk"

Hefte med kopi av overhead fra kurs del 9
"Terapeutisk undervisning av elever med tilknytningsforstyrrelse" 

 
 
 

 

   
     
     
   Du bestiller dette ved å sende en epost til [email protected] der du skriver hva og hvor mye du ønsker. Du vil da få det du har bestilt som en PDF-fil vedlagt  til e-post. 

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no