Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

VEILEDNING

 

Du kan søke veiledning hos meg

Jeg har en 2-årig etterutdanning i veiledning i regi av NPF.
Jeg gir veiledning til individer og/eller grupper.
Jeg tar imot psykologer med tanke på spesialisering, samt andre yrkesgrupper.
Veiledning kan bestå av en engangsavtale, eller en avtale om jevnlig veiledning over tid.
Ved jevnlig veiledning lages det en skriftlig veiledningsavtale.
Veiledning koster kr. 900.- per 45 minutter.

 

 

 

 

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no