Fra atferdsregulering til trygg tilknytning. Fra ”du er flink” til ”du er god”.
Fra oppdragelse til kjærlighet. Fra ”time-out” til ”time-in”.

KURSKALENDER 2019

Grunnet for få påmeldte er det ikke satt opp nye kurs i min regi for 2021.

Men jeg kan bestilles for å holde kurs. 

 

2010-2012 PSYKOLOGSPESIALIST JOACHIM HAARKLOU
Design og utvikling: gtm.no