kURSTILBUD TIL INSTITUSJONER OG FORENINGER

 

Jeg holder kurset hos dere!

Jeg kan tilby følgende kurs:

 Klikk her for å se programmet for de ulike kursene

Kursdel 1: Den gode mor og Emma tvert imot.
Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med reaktiv tilknytningsforstyrrelse.

 

Kursdel 2: Elsk meg frisk, og mest når jeg fortjener det minst.
Tilknytningsterapi og terapeutisk omsorg.

 

Kursdel 3: Når kjærlighet ikke er nok.
Tilknytningstrening.

 

Kursdel 4: Elsk barnet friskt alle sammen.

Tilknytningstiltak i familien.

 

Kursdel 5: Elsk barnet friskt i familien.
Nettverkstilknytningsterapi.

 

Kursdel 6: Unngå motoverføring.
Et selvutviklingskurs for de som har barn med tilknytningsforstyrrelse

 

Kursdel 7: Knytt meg! Akkurat adoptert eller fosterhjemsplassert – og hva nå?
Betydningen av en trygg tilknytning: adopsjons- og fosterhjemsforberedende kurs.

 

Kursdel 8: Tilknytningstenkning i barnehagen. Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk
Nettverkstilknytningsterapi i barnehagen

 

Kursdel 9: Tilknytnings- og traumefokusert undervisning.
Om å undervise elever med tilknytningsforstyrrelse. Nettverkstilknytningsterapi i skolen

 

Kursdel 10: Sjarmør og partyløve.
Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse

 

Kursdel 11: Velg selv!
Du forteller meg hvilken målgruppe dere utgjør, og jeg tilpasser innholdet for dere.
Temaet er tilknytningsforstyrrelse, og kan tilpasses f.eks. skoler og barnehager, barneverntjenesten, helsestasjoner, PPT, mv.