Aktuelt

Litteraturanbefaling:

 • May Bente Hagen, Antonio Barbosa Da Silva og Mona I. Thelle: Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid. Universitetsforlaget 2016.
 • Bert Powell, Glen Cooper, Kent Haffman og Bob Marvin: Trygghetssirkelen. En tilknytningsbasert intervensjon. Gyldendal Akademisk Forlag 2015
 • Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad: Se barnet innenfra. Trygghetssirkelen implementert i barnehagen. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. 2013.
 • Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad: Se eleven innefra. Trygghetssirkelen implementert i skolen. Hvordan jobbe med tilknytning i skolen. 2016.
 • Beate Heide: Det knuste hjertet. Barnebok om traumebasert omsorg for foster- og adoptivbarn.
 • Traumebevisst omsorg. Av Tone Weire Jørgensen og Heine Steinkopf. Fosterhjemskontakt Nr. 1/13, s. 10-17.
 • Artikkel om når adoptivforeldre avvises av sitt barn.

Filmanbefalinger:

 • Allan Schore: Barns tidlige tilknytning – hjernens utvikling. DVD kr. 200.- fra forelesning i Oslo høsten 2014. http://www.schoreioslo.com/ 
 • You tube: Circle of Security Connection 
 • You tube: Heine Steinkopf: Den tredelte hjerne 
 • You tube: Mogens toleransevindu