Artikler og foredrag

Joachim Haarklou er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdet barne- og ungdomspsykologi.

Han er en erfaren foredragsholder og har holdt over 500 foredrag om tilknytning og tilknytningsforstyrrelse, samspill med barn, barn og media, barneoppdragelse og grensesetting, barns selvoppfatning, mobbing og barn og stress, i skoler og barnehager.