Kompentanse

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1985, og er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdet barne- og ungdomspsykologi, siden 1995. Fornyet godkjenning i klinisk barne- og ungdomspsykologi er gitt frem til 01.01.2023.

Arbeidserfaring

Jeg har arbeidet 1 år i flyktningmottak i Oslo, 3 år i PP-tjenesten i Arendal og 12 år ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Arendal, Aust-Agder; de siste 3 år som leder. September 2001 åpnet jeg privatpraksis ved Hisøy Psykologsenter i Kolbjørnsvik i Arendal.

Kompetanse

Jeg har lang kompetanse på interkulturell psykoterapi og spesielt i forhold til flyktninger. Jeg skrev min hovedoppgave om muligheten for å tilby vestlig psykoterapi til vietnamesiske båtflyktninger. Min spesialistoppgave dreier seg om bruk av meningskartet for å utforske indikasjon for psykoterapi hos flyktninger.

Faglig forankring

Jeg er eklektiker, dvs. behersker flere behandlingsmetoder og velger disse med bakgrunn i hva som egner seg best i forhold til presentert problematikk. Jeg har fordypet meg i Marte Meos kommunikasjonsprinsipper. Mye av min tilnærming bygger på utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori. Dette gjelder spesielt barn og ungdom med tilknytningsvansker. Her er min behandlingstenkning tilknytningsterapi og ikke atferdsterapi: Barnet skal knyttes trygt; Time in fremfor time-out; Kom til meg når livet blir vanskelig.

Prosjekter

Jeg har samarbeidet med andre om å undersøke hvordan det går med flyktningfamilier som blir gjenforent, og jeg har gitt et gruppetilbud til flyktningbarn på Tromøy, hvor figurlek ble brukt i traumebearbeidende hensikt.

Foredrag

Jeg er en populær foredragsholder og har holdt 295 foredrag om samspill med barn, barn og media, barneoppdragelse og grensesetting, barns selvoppfatning, mobbing og barn og stress, i skoler og barnehager.

Erfaring og etterutdanning i veiledning

Jeg har lang veiledningserfaring og avsluttet en 2-årig etterutdanning i veiledning i regi av Norsk Psykologforening høsten 2003.

Erfaring og etterutdanning som sakkyndig

Jeg har jobbet som sakkyndig for retten og barnevern siden 1989, og jeg har foretatt over 20 sakkyndige vurderinger. Jeg har tidligere deltatt på to 2 dagers kurs for sakkyndige psykologer og avsluttet i 2003 en 2-årig etterutdanning for sakkyndige psykologer, i regi av Norsk Psykologforening. Jeg har hatt jevnlig veiledning ved psykologspesialist med lang erfaring i sakkyndighetsarbeid. Jeg står på barne- og familiedepartementets liste over sakkyndige psykologer. Mars 2004 deltok jeg på et 2 dagers kurs vedrørende de nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker i regi av domstolsadministrasjonen. 3.-4.11.2004 deltok jeg på et nytt etterutdanningskurs for sakkyndige psykologer i Oslo.

Fordypning

Jeg har siden 1997 spesialisert meg på tilknytningsforstyrrelser med fokus på adoptiv- og fosterbarn. I 1998 skrev jeg artikkelen «Emma tvert imot – eller noe mer? Adoptiv- og fosterbarn med tidlig følelsesmessig skade», som handler om barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Artikkelen har vært trykket gjentatte ganger i adopsjonstidsskrifter og Fosterhjemskontakten, skolepsykologi, mv. I desember 2007 skrev jeg en ny, oppfølgende artikkel: «Emma tvert imot – eller noe mer 10 år senere: Hun trenger TIFA: de tilknytningsfremmende aktiviteter». I 2006 skrev jeg artikkelen «Når mitt adoptivbarn avviser meg og er sint og sur på meg – hva gjør jeg da?» Denne artikkelen danner grunnlaget kurs del 6 «Tilknytningstrening for foreldre og andre».
Mange familier fra hele landet har henvendt seg til meg vedr. sine adoptiv- og fosterbarn og jeg har nå møtt nærmere 600 familier med barn med tilknytningsforstyrrelsesproblematikk. Jeg har holdt foredrag om emnet og flere tusen har deltatt på mine over 500 dagskurs siden 2002. Det er satt opp nye kurs for 2016 og de vil bli satt opp igjen i 2017. Høsten 2013 ble jeg sertifisert som COS-P educator (Circle of security). 

Privat

Jeg innvandret fra Tyskland i 1976. Jeg er gift og har 3 barn på 30, 34 og 37 år.