Kompentanse

Utdanning
Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1985, og er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdet barne- og ungdomspsykologi, siden 1995. Fornyet godkjenning i klinisk barne- og ungdomspsykologi er gitt frem til 01.01.2023.

Arbeidserfaring

Jeg har arbeidet 1 år i flyktningmottak i Oslo, 3 år i PP-tjenesten i Arendal og 12 år ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Arendal, Aust-Agder; de siste 3 år som leder. September 2001 åpnet jeg privatpraksis ved Hisøy Psykologsenter i Kolbjørnsvik i Arendal. Privatpraksisen er avsluttet 31.12.2022 grunnet pensjonering. 

Kompetanse
Jeg har lang kompetanse på interkulturell psykoterapi og spesielt i forhold til flyktninger. Jeg skrev min hovedoppgave om muligheten for å tilby vestlig psykoterapi til vietnamesiske båtflyktninger. Min spesialistoppgave dreier seg om bruk av meningskartet for å utforske indikasjon for psykoterapi hos flyktninger.

Faglig forankring
Jeg er eklektiker, dvs. behersker flere behandlingsmetoder og velger disse med bakgrunn i hva som egner seg best i forhold til presentert problematikk. Jeg har fordypet meg i Marte Meos kommunikasjonsprinsipper. Mye av min tilnærming bygger på utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori. Dette gjelder spesielt barn og ungdom med tilknytningsvansker. Her er min behandlingstenkning tilknytningsterapi og ikke atferdsterapi: Barnet skal knyttes trygt; Time in fremfor time-out; Kom til meg når livet blir vanskelig.

Prosjekter
Jeg har samarbeidet med andre om å undersøke hvordan det går med flyktningfamilier som blir gjenforent, og jeg har gitt et gruppetilbud til flyktningbarn på Tromøy, hvor figurlek ble brukt i traumebearbeidende hensikt.

Foredrag
Jeg er en populær foredragsholder og har holdt over 500 foredrag om samspill med barn, barn og media, barneoppdragelse og grensesetting, barns selvoppfatning, mobbing og barn og stress, i skoler og barnehager.

Erfaring og etterutdanning i veiledning
Jeg har lang veiledningserfaring og avsluttet en 2-årig etterutdanning i veiledning i regi av Norsk Psykologforening høsten 2003.

Erfaring og etterutdanning som sakkyndig

Jeg har jobbet som sakkyndig for retten og barnevern siden 1989, og jeg har foretatt over 20 sakkyndige vurderinger. Jeg har tidligere deltatt på to 2 dagers kurs for sakkyndige psykologer og avsluttet i 2003 en 2-årig etterutdanning for sakkyndige psykologer, i regi av Norsk Psykologforening. Jeg har hatt jevnlig veiledning ved psykologspesialist med lang erfaring i sakkyndighetsarbeid. Mars 2004 deltok jeg på et 2 dagers kurs vedrørende de nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker i regi av domstolsadministrasjonen. 3.-4.11.2004 deltok jeg på et nytt etterutdanningskurs for sakkyndige psykologer i Oslo. Jeg påtar meg nå ikke lenger oppdrag som sakkyndig. 

Fordypning
Jeg har siden 1997 spesialisert meg på tilknytningsforstyrrelser med fokus på adoptiv- og fosterbarn. I 1998 skrev jeg artikkelen «Emma tvert imot – eller noe mer? Adoptiv- og fosterbarn med tidlig følelsesmessig skade», som handler om barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Artikkelen har vært trykket gjentatte ganger i adopsjonstidsskrifter og Fosterhjemskontakten, skolepsykologi, mv. I desember 2007 skrev jeg en ny, oppfølgende artikkel: «Emma tvert imot – eller noe mer 10 år senere: Hun trenger TIFA: de tilknytningsfremmende aktiviteter». I 2006 skrev jeg artikkelen «Når mitt adoptivbarn avviser meg og er sint og sur på meg – hva gjør jeg da?» Siden kom «Skjønn meg, ikke oppdra meg» om overgangen fra atferdstenkning til tilknytningstenkning. Min siste artikkel heter «Hva er likheten mellom korona og reaktiv tilknytningsforstyrrelse» «Elsk meg på avstand». 

Mange familier fra hele landet har henvendt seg til meg vedr. sine adoptiv- og fosterbarn og jeg har nå møtt nærmere 700 familier med barn med tilknytningsforstyrrelsesproblematikk. Jeg har holdt foredrag om emnet og flere tusen har deltatt på mine over 550 dagskurs siden 2002. Høsten 2013 ble jeg sertifisert som COS-P educator (Circle of security). 

Privat
Jeg innvandret fra Tyskland i 1976. Jeg er enke og har 3 barn på 33, 36 og 40 år. To av mine barn er psykologer.