Telefoncoaching

 

  • Jeg kan fortsatt tilby coaching per telefon som honoreres med kr. 20.- per minutt, dvs. en klokketimepris på kr. 1.200,-.
    Da dreier det seg om coaching for personlig vekst og utvikling, og ikke terapi/behandling eller helsehjelp. Da er barnet eller du ikke henvist til meg og ikke min pasient, og jeg fører heller ikke journal.
  • Tidspunkt for telefoncoaching avtales på forhånd. Send melding til  92 29 44 38, eller en e-post til  [email protected] og forespør telefoncoaching, samt oppgi ditt navn og mobilnummer.
  • Si ifra hvor lang tid du antydningsvis tror du trenger (det forplikter ikke, men hjelper meg å vite hvor mye tid jeg skal sette av).