Kurs Grupper

 • Du kan bestille følgende kurs:
 • Kurs del 1 Tilknytningsforstyrrelse

  Den gode mor og Emma tvert imot:
  Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse

  Målgruppe:
  Alle. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.

  Kursinnhold:
  Normalutvikling med beskrivelse av god og trygg tilknytning og betydningen av denne, symptomer på tilknytningsforstyrrelse.

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  Les artikkel:
  Emma tvert imot? – eller noe mer: Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade.

  For program til kurs del 1 klikk her

  Kurs del 2 Tilknytningsterapi: Elsk meg frisk

  Elsk meg frisk, og mest når jeg fortjener det minst.
  Du kan ikke snakke et barn til tilknytning, du må knytte det.
  Tilknytningsterapi med terapeutisk omsorg

  Målgruppe:
  Alle. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.

  Kursinnhold:
  Behandling av tilknytningsforstyrrelse med Joachim Haarklou`s tilknytningsfremmende aktiviteter (TIFA) og tilknytningsfremmende hjelpemidler (TIHMI).

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  Les artikkel:
  Emma tvert imot? – eller noe mer- 10 år senere: Hun trenger TIFA:
  de tilknytningsfremmende aktiviteter.

  For program til kurs del 2 klikk her

  Kurs del 3 Tilknytningstrening

  Når kjærlighet ikke er nok
  Tilknytningstrening

  Målgruppe:
  Primært adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, samt de som veileder foreldre til barn med tilknytningsvansker

  Kursinnhold:
  Re-læring av emosjonelle og sosiale ferdigheter, tydelig og konsekvent ledelse av barnet, regelmessighet, rutiner, rytme, forutsigbarhet, struktur, rammer, grenser, logiske konsekvenser fremfor straff som ikke virker, ikke-materiell belønning. Systemteoretisk behandlingstenkning som del av tilknytningsterapi.
  Bruk av humor. Identitetsproblematikk. RTF og seksualitet.

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  For program til kurs del 3 klikk her

  Kurs del 4 Tilknytningstiltak i familien

  Familietilknytningsterapi: Et tilknytningsfokusert familiemøte. Et behandlingsforløp i samarbeid mellom familien og ABUP
  Tilknytningstiltak i familien

  Målgruppe:
  Adoptiv- og fosterforeldre og andre som arbeider med barn med tilknytningsforstyrrelse, samt ABUP. Åpent for alle.

  Kursinnhold:
  Erfaringer med hjelpeapparatet, å finne riktig tilknytningsterapeut, kartlegging, terapilek som del av familietilknytningsterapi, behandlingsplan og oppfølging hjemme.

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  For program til kurs del 4 klikk her

  Kurs del 5 Nettverkstilknytningsterapi

  Elsk barnet friskt alle sammen
  Nettverkstilknytningsterapi

  Målgruppe:
  Primært helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem og avlastningshjem velkommen.
  Kursinnhold: Undersøkelsesmetodikk, diagnostisering og avgrensning mot andre tilstander som ADHD, PTSD og FAE/FAS.

  Nettverkstilknytningsterapi:
  Bruk av de tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler på helsestasjon, i barnehage, skole, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, BUP. Samarbeid mellom instansene.

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  Les artikkel: «Meningskartet»

  For program til kurs del 5 klikk her

  Kurs del 6 Selvutviklingskurs

  Terapeutisk omsorg ved dyktige foreldre
  Hvordan å elske barnet mest når det fortjener det minst
  Tilknytningstrening for foreldre

  Målgruppe:
  Adoptiv- og fosterforeldre og andre som arbeider med barn med tilknytningsforstyrrelse.

  Kursinnhold:
  Krav til omsorgsterapeuten. Hvordan å unngå å svare på barnets avvisning med avvisning.

  Kursmetodikk:
  Noe forelesning og mye gruppearbeid.

  Les artikkel:
  Når mitt adoptiv- eller fosterbarn er sint og sur på meg – hva gjør jeg da?

  For program til kurs del 6 klikk her

  Kurs del 7 Adopsjons- og fosterhjemsforberedende, foreldreforberedende

  Knytt meg! Akkurat fått barn eller adoptert eller fosterhjemsplassert – og hva nå?
  Betydningen av en trygg tilknytning
  Et viktig supplement til adopsjons- og forterhjemsforberedende, samt svangerskapsforberedende kurs. Ta lappen på å ha barn. Legg grunnlaget for ditt barns liv. Trygge barn er lykkelige barn.

  Målgruppe:
  For alle nybakte foreldre til egenfødte barn, nyadopterte og nyfosterhjemsplasserte barn. De som veileder disse er velkommen.

  Kursinnhold:
  Hvordan å skape en trygg tilknytning og å være en trygg base.
  Kurset er et resultat av det mange med barn med tilknytningsvansker har sagt til meg: At det er så viktig med tilknytning, det skulle jeg ha visst da fikk barnet!

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  Les artikkel: Et utviklingspsykologisk perspektiv

  For program til kurs del 7 klikk her

  Kurs del 9 Terapeutisk undervisning

  Terapeutisk undervisning ved dyktige lærere
  Hvordan å elske barnet slik at det kan lære
  Terapeutisk undervisning av elever med tilknytningsforstyrrelse i skolen

  Målgruppe:
  Undervisningspersonell og skoleansatte

  Kursinnhold:
  Hvordan å undervise elever med tilknytningsforstyrrelse. Implementering av de tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler i skolen. En sammenfatning av kurs del 1-2 og 5 med hovedfokus på skolen.

  Kursmetodikk: Forelesning

  Les artikkel:
  Elever med tilknytningsforstyrrelse i skolen (under utarbeidelse)

  For program til kurs 9 klikk her

  Kurs del 8 Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk
  Hvordan å øke kvaliteten for de minste i barnehagen ved å fremme en trygg tilknytning.

  Målgruppe: Barnehageansatte

  Kursinnhold: Utviklingspsykologisk teori og tilknytningsfremmende aktiviteter og hjelpemidler implementert i barnehagen. Hvordan å fremme emosjonell utvikling forut for sosial utvikling. Huset med de tre etasjene. En sammenfatning av kurs del 1, 2 og 5 med hovedfokus på barnehagen.

  Kursmetodikk: Forelesning

  Les artikkel: Elsk meg først, så jeg kan leke med de andre etterpå. Hvorfor den nyadopterte og fosterhjemsplasserte ikke skal gå i barnehagen.

   

  Kurs del 10: Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse

  Bestill kurs her