Kurs Privat

 • Kurs del 1: Emma tvert imot eller noe mer:
  Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med reaktiv tilknytningsforstyrrelse

  Målgruppe:
  Alle. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.

  Kursinnhold:
  Normalutvikling med beskrivelse av god og trygg tilknytning og betydningen av denne, symptomer på tilknytningsforstyrrelse.

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  Les artikkel:
  Emma tvert imot? – eller noe mer: Adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller tidlig følelsesmessig skade.

  For program til kurs del 1 klikk her

   

  Kurs del 2

  Elsk meg frisk, og mest når jeg fortjener det minst.
  Du kan ikke snakke et barn til tilknytning, du må knytte det.
  Tilknytningsterapi med terapeutisk omsorg

  Behandling av reaktiv tilknytningsforstyrrelse

  Målgruppe:
  Alle. Adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, avlastningshjem, helsestasjon, barnehage, skole, SFO, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjon, familiekontor, kommunehelsetjeneste, BUP, BUF-etat og barnets øvrige nettverk.

  Kursinnhold:
  Behandling av tilknytningsforstyrrelse med Joachim Haarklou`s tilknytningsfremmende aktiviteter (TIFA) og tilknytningsfremmende hjelpemidler (TIHMI).

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  Les artikkel:
  Emma tvert imot? – eller noe mer- 10 år senere: Hun trenger TIFA:
  de tilknytningsfremmende aktiviteter.

  For program til kurs del 2 klikk her

   

  Kurs del 3

  Når kjærlighet ikke er nok
  Tilknytningstrening

  Målgruppe:
  Primært adoptiv- og fosterforeldre, beredskapshjem, samt de som veileder foreldre til barn med tilknytningsvansker

  Kursinnhold:
  Re-læring av emosjonelle og sosiale ferdigheter, tydelig og konsekvent ledelse av barnet, regelmessighet, rutiner, rytme, forutsigbarhet, struktur, rammer, grenser, logiske konsekvenser fremfor straff som ikke virker, ikke-materiell belønning. Systemteoretisk behandlingstenkning som del av tilknytningsterapi.
  Bruk av humor. Identitetsproblematikk. RTF og seksualitet.

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  For program til kurs del 3 klikk her

   

  Kurs del 4

  Familietilknytningsterapi: Et tilknytningsfokusert familiemøte. Et behandlingsforløp i samarbeid mellom familien og psykisk helsevern for barn og ungdom
  Tilknytningstiltak i familien

  Målgruppe:
  Adoptiv- og fosterforeldre og andre som arbeider med barn med tilknytningsforstyrrelse, samt ABUP. Åpent for alle.

  Kursinnhold:
  Erfaringer med hjelpeapparatet, å finne riktig tilknytningsterapeut, kartlegging, terapilek som del av familietilknytningsterapi, behandlingsplan og oppfølging hjemme.

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  For program til kurs del 4 klikk her

   

  Kurs del 5 
  Tidlig følelsesmessig skade eller e
  mosjonell deprivasjon

  Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse

  Målgruppe:
  Adoptiv- og fosterforteldre og alle andre som arbeider med barn og ungdom med udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse.

  Tema:
  Undersøkelse og habilitering av barn og ungdom med udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse. Samarbeid mellom instansene.

  Kursmetodikk:
  Forelesning med mulighet for spørsmål.

  Les artikkel: «Sjarmør og Partyløve