Kurstilbud

 • Du kan bestille en kursserie for adoptiv- og fosterforeldre, PPT, barnevern, barnevernsinstitusjoner, BUP, skole og barnehagepersonale, SFO samt andre som arbeider med barn og unge med tilknytningsproblematikk.

  Kursene har både fagfolk og foreldre som målgruppe og kursene gis med forståelsesgaranti: alle skal skjønne alt.

  I mine kurs kan du lære mer om hva en tidlig god barndom innebærer (jfr. utviklingspsykologisk teori) samt om det mulige avvik, tilknytningsforstyrrelsen (Kurs del 1: Adoptiv- og fosterbarn og andre barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse). I motsetning til for eksempel ADHD er tilknytningsforstyrrelse fortsatt en lite kjent diagnose både blant fagfolk og i befolkningen forøvrig, og den er en antatt underdiagnostisert tilstand.

  På mitt andre kurs (Del 2: Tilknytningsterapi) kan du lære om hvordan du kan behandle barn med tilknytningsforstyrrelse, dvs. hvordan barnet skal «elskes friskt».
  Både dagskurs del 1 og 2 egner seg for alle som har barn, da alle barn trenger å bli elsket.

  På mitt tredje dagskurs (Del 3: Tilknytningstrening) kan du lære mer om oppdragelse av barn med tilknytningsforstyrrelse, mens mitt fjerde kurs er en videreføring av kurs del 2, og dreier seg om behandling av tilknytningsforstyrrelse i et samarbeid mellom familien og BUP (Del 4: Tilknytningstiltak i familien). Dette kurset fokuserer hovedsakelig på hva du kan gjøre selv.

  Da jeg mener at vi lever i et «avknytningssamfunn», har jeg satt opp et eget kurs som dreier seg om å få tilknytningstenkningen inn i barnehage, skole, PPT, helsestasjon, barnevern, mm. (Del 5: Nettverkstilknytningsterapi).