Litteraturanbefalinger

Generell faglitteratur:
Brandtzæg, Ida & Torsteinson, Stig & Øiestad, Guro: Se barnet innenfra. 2013 kr. 312.-

Brandtzæg, Ida & Torsteinson, Stig & Øiestad, Guro: Se eleven innenfra. 2016 kr. 369.-
Cleve, E. (2001). Fra kaos til sammenheng: Egmont Hjemmets bokforlag Oslo.
Chapman, G. (2005). Kjærlighetens fem språk: Lunde.
Dahl, A. A. & Dalsegg, A. Sjarmør og tyrann: Aschehoug.
Dalsegg, A. & Wesche, I. Ut av psykopatens grep. Hvordan komme fri fra helsefarligemennesker.
Evang, A. (2003). Utvikling, Personlighet og Borderline (4th ed.): Cappelen Akademisk Forlag.
Federici, R. S. Help for the Hopeless child. A guide for families. With Special Discussion for Assessing and Treating the Post-Institutionalized Child.
Gianforte, L. & Waldmann, C. Don’t touch my heart: Healing the pain of an unattached child.
Goleman, D. (1999). Emosjonell intelligens: Gyldendal.
Gray, D. D. (2002). Attaching in adoption. Perspectives Press, inc.
Hagen, May Bente: Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid. Universitetsforlaget 2016 kr. 329.-
Heide, Beate & Nicolaisen, Risa: Kjære lærer, skjønner du hva det er med meg? Spesialpedagogikk 03.17.
Hokins-Best, Mary: Toddler adoption 2012.
Hughes, D. A. (1998). Building the bonds of attachment: Rowman & Littlefield publishers.
Hughes, D. A. (2004). Facilitating developmental attchment. The road to emotional recovery and
behavioral change in foster and adopted children
.: A Jason Aronson Book.
Keck, G. C. & Kupecky, R.M. Adopting the hurt child: Hope for families with special-needs kids.
Keck, G. C. & Kupecky, R.M. (2002). Parenting the hurt child. Helping adoptive families heal and grow.: Pinon Press, kr. 198,-.
Levy, T. M. & Orlans, M. (1998). Att. Understanding the treating attachment disorder in children and families.: CWLA press.
McCreight, B. Parenting your older adopted child. How to overcome the unique challenges and raise a happy and healthy child.
Newton Verrier, Nancy: Det første såret. Å forstå det adopterte barnet. 2016. kr. 261.-
Solter, A. J. Parenting and emotional development: Tears and tantrums
Tetzchner, S. v. (2002). Utviklingspsykologi for barne- og ungdomsalderen: Gyldendal Norsk Forlag.
Yalom, I. D. (1992). Da Nietzsche gråt. Oslo: Pax Forlag.
Yalom, I. D. (1997). Kjærlighetens bøddel. Oslo: Pax Forlag.
Yalom, I. D. (2000). Mamma og meningen med livet. Oslo: Pax Forlag.
Yalom, I. D. (2001). Hver dag – litt nærmere. Oslo: Pax Forlag.
Yalom, I. D. (2003). Terapiens gave. Oslo: Pax Forlag.
Yalom, I. D. (2006). Dobbeltspill i sjeledypet. Oslo: Pax Forlag.
Yalom, I. D. (2007). Schopenhauerkuren. Oslo: Pax Forlag.
Yalom, I. D. (2008). Å stirre på solen – Om å overvinne frykten for døden. Oslo: Pax Forlag.
Øhman, M. (1996). Empati gjennom lek og språk: Pedagachment, healing and traumaogisk Forum.
Øvreeide, H. (2000). Samtaler med barn: Høyskoleforlaget AS.
Øiestad, Guro: Selvfølelsen hos barn og unge. Gyldendal. 2014.
DVD: Schofield, G., & Beek, M. (2006). Attachment handbook for fostercare and adoption: BAAF. A training DVD.

For foreldre med adoptiv- og fosterbarn:

Bergqvist-Larsson, S. Låtsasmorsa. En dramatisk berettelse om ett utsatt forelderskap och ett sårat barn.: Gyldendal.
Campbell, R. Er du glad i meg?
Claesson, B. H. & Idorn, U. (2005). Holdingterapi: Dansk psykologisk forlag, kr. 520,-.
Faber, A. & Mazlish, E. How to talk so kids will listen & Listen so kids will talk.
Fossen, A. (2004). Snakk med barn om følelser. Oslo: Kommuneforlaget.
Heilmann, M. R. Hvorfor gråter barnet? -en annerledes spedbarnsveiledning.: N.W.Damm & Søn.
Herlem, F. C. Adopsjon. Hvordan du kan svare på spørsmål fra barna.: Vigmostad
Bjørke.
Hundeide, K. (2001). Ledet samspill fra spedbarn til skolealder: Vett & Viten as.
Karlsen, L. W. (2006). Kokeboken uten melk, en praktisk håndbok: Kolofon Forlag AS.
Keating, K. (1999). Den lille klemmeboken. Klemmetips for alle: Lille Måne, kr. 79,-.
Keating, K. Den store klemmeboken. Klemmetips for alle: Lille Måne.
Kinge, E. Barnesamtaler. Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker.: Gyldendal.
Kinge, E. Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov: Gyldendal Akademisk Forlag.
Schofield, G., & Beek, M. (2006). Attachment handbook for fostercare and adoption: BAAF.
Sigsgaard, E. Kjeft mindre. Fortellinger om oppdragelse. : Cappelen Akademisk
Forlag.
Silberg, J., Greigg, L., & Lundemo, K. (2004). Lek med babyen! 0-12 måneder. Over 250 leker som fremmer barnets utvikling.
Thomas, N. L. When love is not enough. A guide to parenting children with RAD-Reactive Attachment Disorder.
Wyckoff, J. & Unell, B.C. (2004). Getting your child from no to yes. New York: Meadowbrook Press.

Litteratur selvutvikling:

Forward, S. (1991). Ut av dine foreldres grep: Cappelen.
Kielland Samoilow, Dimitrij: Kunsten å elske. Kagge Forlag 2015.
Møller, E. (1996). Ta Utfordringen! Håndbok for resten av livet: Hilt & Hansteen.

Litteratur tilknytning og tilknytningsforstyrrelse:

Bowlby, J. Attachment & loss og Secure base.
Forsberg, T. Aldri for sent å bli et lykkelig barn: Lunde Forlag.
Grøvli, M. Fosterbarn med relasjonsskader kan sprenge fosterhjemmet. Fosterhjemskontakt, 7(99).
Larsen, K. (1992). Tidlig følelsesmessig skadede barn. Fosterhjemskontakt, 5, 11-17.
Norsk fosterhjemsforening (2003). Tilknytning og tilknytningsproblemer. Temahefte ved psykolog Vigdis Bunkholdt (Barne- og familiedepartementet).
Rygaard, N. P. (2002). Børn og unge med tilknytningsforstyrrelse: Forfatterforlaget.
Scarry, R. (1986). Ja-nøff og Nei-nøff. Oslo: Schibsted
Smith, L. (2004). Barn med atferdsvansker: Høyskoleforlaget AS.
Smith, L. (2002). Tilknytning og barns utvikling: Høyskoleforlaget.

Adopsjonshistorier:

Aglen, I. F. «Det handler om kjærlighet, skjønner du». En adoptivmors beretning.: Kolofon.
Brynjulf Jung Tjønn: Kinamann. Cappelen Damm. 2011.
Hansen, B. O. (1995). Gategutten Rune: Rex Forlag.
Langlete, A.-K. Barn 1379.
Mesel, l. A. (1996). Reisen tilbake. Adoptivbarnet Asunta reiser tilbake til India hvor
hun bodde i 2 år: Solum Forlag.
Pedersen, C. Ø. Da tigrene røykte.
Ramm, A. Adoptert: Gyldendal.
Skoglund, K. Efterlengtad. Adoptivforelder beretter (svensk). Mareld.
Wilkinson, H. S. P. (1985). Birth is more than once: Sunrise Ventures.
Øhren, A. (1995). Consuelo: En adopsjonshistorie. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Ågedal, O. Å. (2000). Seier i tap. Astrid og Harald Husby gjennom barnløshet, adopsjon, hyperaktivt barn og selvmord: Lunde Forlag.

Barnebøker:

Abedi, I., & Hebrock, A. (2004). Alberta og kjærligheten. Dusseldorf: Patmos Verlag GmbH & co.
Abrahamsen, A. F. Fint at ikke alle er like: Bokforlaget.
Brandenberg, A. (1987). Følelser. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Brenifier, O.: Hva tenker du om følelser? Omnipax 2005 kr. 168.-
Brenifier, O.: Hva tenker du om livet? Omnipax 2005 kr. 168.-
Brenifier, O.: Hva tenker du om godt og vondt?. Omnipax 2005 kr. 168.
Falconer, I. (2005). Olivia stikk motsatt. Oslo: Aschehoug & Co.
Fiske, A. (2005). Sinne.: Solum Forlag
Fiske, A. (2005). Sint Da – Glad Nå. : Solum Forlag.
Garvang, A. Muffe 1. Muffe tar saken.: Aschehoug.
Garvang, A. Muffe. Og bakom synger hverdagen.: Aschehoug.
Henriksen, S. (2001). Da Josefine kom i fosterhjem. Oslo: Libretto Forlag, kr.
168,-.
Jansson, T. Det usynlige barnet: Aschehoug.
Karlsen, L. V. (2000). Min søster Nina er født i Kina: Libretto Forlag, kr. 168,-.
McBratney, S. (1994). Gjett hvor glad jeg er i deg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Munsch (2000): Elsker deg for alltid. Godboken Kr. 180.-
Nilsson, U., & Tidholm, A. C. (2006). Farvel, herr Muffin: Mangschou A/S.
Nilsson, U., & Eriksson, E. (2006). Alle døde små dyr: N.W Damm&Søn.
Noestlinger, C. (2005). Frans og kjærligheten (5th ed.): N.W.Damm & Søn AS.
Nærum, K. (2008). Slemme barn: Cappelen Damm. (Barnebok for voksne).
Raknes, Solfrid: Sint og glad i barnehagen
Saint-Exupery, A. Den lille prinsen: Aschehoug.
Schultz, G. & Schultz, M. (1990). Her kommer Bu-Ran og Seo-Ran fra Korea:
N.W.Damm & Søn.AS.
Smith, K., & East, J. (2006). Verdens Beste Pappa: Spektrum Forlag kr.49,-.
Smith, K., & Lavis, S. (2006). Verdens Beste Mamma: Spektrum Forlag kr.49,-.
Svatun, B., & Gaustad, B. Hva er følelser? : Cappelen.
Vincent, G. Bjarne og Stine mister en pingvin.
Mundy, M. Det er lov å være lei seg. En liten hjelpebok for barn som sørger: Libretto Forlag.
Det er lov å bli sint. En liten hjelpebok for barn om sinne. (1999): Libretto Forlag kr. 69,-
Det er lov å være redd. En liten hjelpebok for barn om frykt.: Libretto Forlag kr.69,-.
Ikke mas på meg. En liten hjelpebok for barn om å unngå stress. (2000): Libretto
Forlag kr. 69,-.
Det er flott å være meg. En liten hjelpebok for barn om selvfølelse. (2001): Libretto Forlag kr. 69,-
Rett og galt og det var alt. En liten hjelpebok for barn om å velge riktig
(2001).): Libretto Forlag kr. 69,-.
Skolen kan bli helt ok. En liten hjelpebok for barn om å ha det bra på skolen. (2002): Libretto Forlag kr. 69,-.
Vis hensyn. En liten hjelpebok for barn om å oppføre seg. (2004): Libretto forlag kr. 69,-
Vær en god venn. En liten hjelpebok for barn om vennskap. Libretto Forlag.
Vidnes-Kopperud, B. Nora får en pappa: Damm.
Wolde, G. (2004). Emma Tvertimot: Aschehoug.

Litteratur om identitet:

Adopsjonscentrum. Hvem er jeg? . Norsk utgave ved Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens barn.
Bolin, C. B. (2006). Meg! Min første tid i Norge: Gyldendal Norsk Forlag.
Erikson, E. H. (1959). Identity and the life cycle. Psychological Issues, 1(no.1).
Follevåg, G. (2002). Adoptert identitet: Spartacus Forlag, kr. 168,-.
Koch, K. & Sundby, T.M. (1999). Min livsbok: Norsk fosterhjemsforening.
Sætesdal, B. & Dalen, M. (1999). Hvem er jeg? Adopsjon, Identitet, Etnisitet: Akribe Forlag.