skjema

 • Jeg selger følgende hefter med kopi av overhead fra mine kurs:

  Hefte med kopi av overhead
  fra kurs del 1
  «Tilknytningsforstyrrelse»
  for kr. 60.-
  Hefte med kopi av overhead
  fra kurs del 2
  «Tilknytningsterapi»
  for kr. 70.-
  Hefte med kopi av overhead
  fra kurs del 3
  «Tilknytningstrening»
  for kr. 50.-
       
  Hefte med kopi av overhead
  fra kurs del 4
  «Tilknytningstiltak i familien»

  for kr. 50.-
  Hefte med kopi av overhead
  fra kurs del 5
  «Nettverkstilknytningsterapi»
  for kr. 90.-
  Hefte med kopi av overhead
  fra kurs del 6
  «Selvutviklingskurs»
  for kr. 40.-

  Hefte med kopi av overhead fra kurs del 7
  «Betydningen av tilknytning»
  UTGÅTT

  Hefte med kopi av overhead fra kurs del 8
  «Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk»
  kr. 80.-

  Hefte med kopi av overhead fra kurs del 9
  «Terapeutisk undervisning av elever med tilknytningsforstyrrelse» 

  kr. 70.-

   
   

  «Artikkelsamling» i hefte A4

  Under utarbeidelse