Om joachim Haarklou

Min behandlingstenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori, og mitt mål er å fremme en trygg tilknytning mellom barn og foreldre.

Trygg tilknytning og kjærlighet er det samme. Jeg har dermed et fokus på å fremme trygg tilknytning gjennom å elske barnet, fremfor å oppdra barnet etter atferdsregulerende prinsipper. Gjennom tilknytningsterapi skal barnet elskes friskt, og «kom til meg når livet blir vanskelig», blir en motpol til atferdsterapiens time-out tenkning.