Kurs for grupper

Kursbestiller kan velge mellom kurs del 1-10

Kursbestiller kan bestille flere kurs etter hverandre.
Kursbestiller kan kombinere kurs.
Et dagskurs varer i 7 timer og stort sett fra kl. 09.00 til 16.00.
Tiden på dagen kan tilpasses kursbestillerens ønsker.
Det er kursbestiller som bestemmer hvor mange som inviteres med og til hvilken pris.
Det er kursbestiller som er kursadministrativ ansvarlig, dvs. ordner kurslokaler med lerret (evt. projektor tilpasset lerret), lunsj, invitasjoner, bestilling av overnatting for kursholder, mv.

Utgifter for bestiller/oppdragsgiver er følgende:

7 klokketimer a kr. 2.500.- = kr. 17.500.- for heldagskurs.
Reisetidgodtgjørelse er på kr. 400.- per time og dekker min faktiske reisetid fra Arendal til valgt kurssted og tilbake.
Reiseutgifter som eksempelvis kilometergodtgjørelse på kr. 4,10 pluss bompenger, flybilletter eller togbilletter.
Utgifter til overnatting på kurssted forut for kursdagen, samt en overnatting etter kursdagen dersom samlet reisetid hjem er mer enn 4 timer. Dette for å ivareta egen helse.

Kostpenger etter offentlig sats.

Ved reise til kurssted med bil, disponerer jeg laptop og projektor.
Ved reise til kurssted med fly disponerer arrangør projektor og jeg laptop.

Et sett med kopi av overhead vil bli tilsendt arrangøren før kursstart. Dette kopieres opp med ett eksemplar til hver kursdeltaker, og det anbefales to-sidig kopiering i A4 størrelse. Alternativt kan antall hefter bestilles hos meg for kr. 70.- til 100.- per stykk.

For nærmere informasjon og/eller bestilling, ring mobil 92 29 44 38 eller send e-post til Joachim Haarklou.

Ved bestilling trenger jeg følgende opplysninger:

5 + 12 =