Kurs for institusjoner

 • Kursbestiller kan velge mellom kurs del 1-9
 • Kursbestiller kan bestille flere kurs etter hverandre
 • Kursbestiller kan kombinere kurs
 • Et dagskurs varer i 7 timer og stort sett fra kl. 09.00 til 16.00
 • Tiden på dagen kan tilpasses kursbestillerens ønsker
 • Det er kursbestiller som bestemmer hvor mange som inviteres med og til hvilken pris
 • Det er kursbestiller som er kursadministrativ ansvarlig, dvs. ordner kurslokaler med lerret (event. projektor tilpasset lerret), lunsj, invitasjoner, bestilling av overnatting for kursholder, mv.

 

Utgifter for bestiller/oppdragsgiver er følgende i 2021:

 • 7 klokketimer a kr. 2.500.- = kr. 17.500.- for heldagskurs
 • Reisetidgodtgjørelse er på kr. 400.- per time og dekker min faktiske reisetid fra Arendal til valgt kurssted og tilbake.
 • Reiseutgifter som eksempelvis kilometergodtgjørelse på kr. 4.10 pluss bompenger, flybilletter eller togbilletter.
 • Utgifter til overnatting på kurssted, dersom jeg ikke rekker å ankomme kursstedet innen kursstart samme dag.
 • Kostpenger etter offentlig sats.

 

Ved reise til kurssted med fly disponerer arrangør projektor og jeg laptop.

 Arrangør opplyser dersom jeg bare trenger å ta med meg USB-stikk.

Et sett med kopi av overhead vil bli tilsendt arrangøren før kursstart.

 For nærmere informasjon og/eller bestilling, ring tlf. mobil 92 29 44 38 eller send e-post til [email protected]

12 + 3 =