Prisliste

2019

• Behandling av barn og ungdom under 18 år, ingen egenandel, dvs. gratis
• Behandling av voksne per konsultasjonstime, egenandel kr. 351.- frem til frikort er oppnådd. 
• Faglig veiledning 45 minutter kr. 900.-
• Telefonkonsultasjon per minutt kr. 10.-
• Undervisning/foredrag per time kr. 2.500.-

Reisetidgodtgjørelse:
Ved oppdrag som innebærer en samlet reisetid på over 1 time,
beregnes en reisegodtgjørelse per time på kr. 400.-

Reise og diett etter offentlige (statens) satser

Avtaler som ikke avbestilles to dager før (48 timer), belastes med full pris, kr. 600.-
Dette gjelder også for barn og ungdom under 18 år.

Foredrag (60 min. foredrag og 30 min. debatt) kr. 2.500.-

Kursdeltakelse per person:
Kr. 1.700.- for et dagskurs som inkluderer hefte med kopi av overhead, kursbevis, lunsj, kaffe og te i pausene.

Bestilling av dagskurs:
Kurstilbud til institusjoner kr. 17.500.- per dag (kl. 09.00 til 16.00), pluss reisetidsgodtgjørelse, samt transportkostnader (kilometergodtgjørelse/fly/buss/mv.)

 

Priser for andre psykologiske tjenester etter avtale.

Hefter med kopi av overhead samt bøker se «Artikler og foredrag» «Nettbutikk» der porto og ekspedisjonsgebyr på kr. 30.- kommer i tillegg.