Privatpraksis

Jeg driver en privatpraksis med 50 % driftstilskudd, hvor jeg tar imot barn og ungdom under 18 år til undersøkelse og behandling etter henvisning fra lege, psykolog eller barnevernleder. Jeg har spesialisert meg på adoptiv- og fosterbarn med tilknytningsforstyrrelse, slik at det er disse som utgjør min hovedmålgruppe og dermed prioriteres. 

Hva koster det?
Jeg har 50 % driftstilskudd. Barn og unge under 18 år betaler ikke egenandel i det psykiske helsevern. Dette gjelder all form for undersøkelse og behandling. I dette kan alt fra fremmøte på mitt kontor, foreldreveiledning per telefon (telefonkonsultasjon), observasjon av barnet i barnehage eller skole, hjemmebesøk, samt deltakelse på tilbakemeldingsmøte og deltakelse på ansvarsgruppemøte, inklusive reise, inngå. Dette gjelder for pasienter som hører til Sørlandet Sykehus, dvs. bor i Aust- eller Vest-Agder. Voksne betaler en egenandel på kr. 351.- per time til de har fått frikort.

Hvem kan søke behandling hos meg?
Alle kan søke behandling hos meg, men jeg prioriterer adoptiv- og fosterbarn under 18 år med antatt tilknytningsproblematikk. Av disse blir pasienter fra Aust- og Vest-Agder prioritert.

Jeg tar ikke imot pasienter utenom min driftstilskuddsdel.

Er det venteliste?
Jeg har bare 50 % driftstilskudd og forespørselen etter mine tjenester er mye større enn dette, slik at jeg i praklsis arbeider 130% med pasienter. Nå i 2020 må jeg dermed sterkt redusere min pasientgruppe for å komme ned i mine 50% driftstilskudd. Jeg kan dermed nå ikke ta imot nye pasienter i det hele tatt. 

Hvor finner du meg?
Jeg har kontor i Arendal, på Hisøy, Kolbjørnsvik, i Noroddveien 2, i Skrivergården i første etasje. (Hisøy legesenter ligger i andre etasje). Du kan komme til meg med bil, båt, buss eller ferge fra Arendal sentrum/Tyholmen hotell.

Vi er adoptiv- eller fosterforeldre og ønsker å forberede oss til første time. Hva kan vi gjøre? Dere kan lese mine artikler om Emma tvert imot, både den første om barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse, og den andre om behandling av barn med tilknytningsforstyrrelse, i tillegg til «skjønn meg, ikke oppdra meg». Dere kan fylle ut kartleggingsskjema for tilknytningsforstyrrelse, som finnes her på nettsiden. Dere kan samle/gå gjennom informasjon om barnets livshistorie forut for plassering hos dere.