Hyppige spørsmål

Hvilket kurs bør jeg gå på?
 • Har du, eller arbeider du med barn med tilknytningsvansker, bør du begynne i begynnelsen med kurs del 1 og deretter fortsette med del 2.
 • Vurder om del 4 er viktigere for deg enn del 3.
 • Les også under hver kursinfo: Et kurs for meg?
 • Det er ikke meningsfylt å gå på flere enn del 1-6. Del 7 er satt sammen av del 1 og 2.
 • Har du vansker med ditt adoptiv- eller fosterbarn, er kurs 1 til 4,

samt 6 noe for deg.

 • Har du akkurat fått et adoptiv- eller fosterbarn, er kurs 7 noe for deg.
 • Har du egenfødte barn som strever, er kurs 7 noe for deg.
 • Jobber du i barnehage/skole/helsestasjon/PPT/barnevern, er del 5 noe for deg. Samtidig få du mest ut av del 5 etter å ha vært på del 1 og 2.
 • Du kan ta kursrekken over flere år, f.eks. del 1 og 2 det ene året, del 3 og 4 det andre året og del 6 det tredje året.

 

 1. Er det endringer i 2010?
 • Del 1-3 er like fra 2009. Del 4 ”Tilknytningstiltak i familien” er nytt i 2010 og basert på siste halvparten fra 2009 som jeg tidligere ikke har rukket, slik at dette nå er blitt et eget dagskurs. Del 5 er nå nettverkstilknytningsterapikurset som var del 4 i 2009. Del 6 Tilknytningsterapeut-trening er en revidert utgave av selvutviklingskurset fra 2009 som da var del 5.
 • Følg med i innholdsbeskrivelsen av kursene, da dette kan endre seg fra år til år.

 

 1. Begrenset økonomi, men lyst til å gå på flere kurs?
 • Du kan gå på del 1 den ene året og del 2 neste år, og så videre.
 • Må du velge ett kurs, anbefaler jeg del 1 først.
 • Jobber du i barnehage eller skole eller annen instans, og velger kurs del 4 som det du har råd til, kan du kjøpe hefte fra del 1 og 2 og/eller gå på disse senere.
 • Er du en institusjon, og vurderer å melde på 15 personer eller flere, kan det være billigere å bestille meg til å komme til dere for å holde kurset. Se: haarklou.no kurs: Jeg kommer til deg.

 

 1. Er kursene godkjente med tanke på å bli spesialist?
 • For psykologer er kurs del 1, 2, 3, 5, og 7 godkjent av Norsk Psykologforening som 7 timers fritt spesialkurs eller vedlikeholdsaktivitet. Det søkes om godkjenning av del 4.
 • DELTA/Barne- og ungdomsarbeiderforening har godkjent kursene for sin yrkesgruppe.
 • Det søkes om godkjenning av kursene for flere yrkesgrupper.

 

 1. Kan jeg få dekket kursavgiften?
 • De fleste fosterforeldre får dekket kursavgiften av barneverntjenesten. Adoptivforeldre kan søke om dekning av kursutgifter ved å søke NAV om opplæringhspenger. Det forutsetter at barnet er diagnostisert med en tilknytningsforstyrrelse (F94.1 eller F94.2).

 

 1. Er påmeldingsfristen viktig å overholde?
 • Påmeldingsfristen er 6 uker.
 • Det er viktig at du overholder påmeldingsfristen. I 2009 fant noen kurs ikke sted grunnet for få påmeldte innen fristen, slik at kurs ble avlyst. Deretter meldte seg mange på slik at kurset kunne ha funnet sted, men da var hotellbookingen kansellert.
 • Er det nok påmeldte innen fristen, vil det være mulig med etterpåmelding.

 

 1. Hvordan ser en kursdag ut?
 • Alle mine kurs begynner presis klokken 09:00 og varer til klokken 16:00.
 • Registrering er fra kl. 08:30.
 • Det er lunsj fra kl. 12:00 til 13:00 og pauser hver hel time.
 • Kursbevis får du etter lunsj.

 

 1. Hvordan melder jeg meg på kurs?
 • Påmelding skjer helst via e-post til [email protected] der du skriver ditt navn, postadresse og telefon, samt hvilke kurs du ønsker å delta på i hvilke byer. Du vil få bekredftelse på din påmelding og et brev mer mer informasjon samt giro i posten. Er det andre enn deg som betaler for kurset, må du oppgi betalers postadresse.
 • Du må gjerne bruke påmeldingsskjema for påmelding.
 • Da kan også melde deg på per telefon til 92 29 44 38. Da trenger jeg også ditt navn, postadresse og telefon, samt hvilke kurs du ønsker å delta på i hvilke byer.

 

 1. Hefter med kopi av overhead
 • Det finnes hefte med kopi av overhead fra alle kurs. Disse er på ca. 70 sider og koster kr. 70.- per hefte. Hefte fra del 6 Tilknytningsterapeut-trening er på 20 sider og koster 20.- kroner.
 • Hefte med kopi av overhead er inkludert i kursdeltakelse. Deltar du på kurs del 1, får du dermed delt ut hefte med kopi av overhead fra del 1 ved start på kursdagen.
 • Ønsker du å kjøpe ekstra eksemplarer med kopi av overhead, kan du gjøre det mens du er på kurset, eller du kan sende meg en e-post der du oppgir ditt navn og postadresse samt hvor mange hefter du ønsker fra hvilket kurs (oppgi kursnummer). Ved forsendelse kommer porto i tillegg. Forsendelsen har en giro i seg. Oppgi alltid KID-nummer ved betaling.
 • Har du fått eller kjøpt/bestilt heftene nr. 1 til 6, da trenger du ikke heftene fra del 7. Dette gjelder også kursdeltakelse.

 

 1. Boksalg
 • Jeg har to bøker til salgs:
  • Munsch: Elsker deg for alltid. Kr. 170.-
  • Claesson & Idorn: Holdingterapi. Kr. 520.-
 • Du kan få kjøpt bøkene på mine kurs, og
 • Du kan bestille bøkene ved å sende meg en e-post der du oppgir ditt navn og postadresse samt hvor mange og hvilke bøker du ønsker å bestille. Ved forsendelse kommer porto i tillegg. Forsendelsen har en giro i seg. Oppgi alltid KID-nummer ved betaling.
 • Du kan også bestille bøkene hos din lokale bokhandler.
 • Jeg har enda ikke fått skrevet bøker selv.

 

 1. Hvordan å komme i kontakt med Joachim Haarklou?
 • Per e-post: [email protected] .
 • Per post: Joachim Haarklou, Noroddveien 2, 4816 Kolbjørnsvik
 • Per melding: 92 29 44 38

 

 1. Kan jeg tilse henvisning av mitt barn til Joachim Haarklou?
 • Jeg har 50% driftstilskudd og tar imot henvisning på barn og unge under 18 år fra lege eller barnevernleder på skjema ”Henvisning til spesialist”

 

 1. Er det venteliste hos Joachim Haarklou?
 • Behandlingskapasiteten innenfor driftstilskuddsdelen er brukt opp for hele 2010. Jeg har dermed ingen ledig kapasitet for å ta imot nye pasienter før i 2011.
 • Samtidig prioriterer jeg adoptiv- og fosterbarn med mulig tilknytningsforstyrrelse, og da primært de minste.
 • Jeg tar imot barn og ungdom fra hele landet.

 

 1. Kan jeg drøfte mitt barn med Joachim Haarklou?
 • Ja, det kan du gjøre per telefon. Prisen er kr. 10.- per minutt og du betaler for den tiden du faktisk har snakket med meg. Er ditt barn henvist til meg fra lege eller barnevernleder, koster ikke telefonkonsultasjoner noe. Se: telefonkonsultasjon.

 

 1. Får jeg dekket mine reiseutgifter til og fra Joachim Haarklou i Arendal?
 • Spør NAV før du reiser. Mange har fått igjen reiseutgifter etter rimeligste sats.

 

 1. Kan jeg tilegne meg selv mer kompetanse om tilknytningsforstyrrelse?
 • Du kan gå på kurs, se: Kurstilbud i 2010.
 • Du kan lese mine artikler, se: Artikler
 • Du kan lese bøker om emnet, se: Litteraturanbefalinger

 

 1. Hvem har kompetanse på tilknytningsproblematikk der vi bor?
 • Jeg har ingen god oversikt over hvem som har denne type kompetanse der du bor.
 • For barn og ungdom skal lokal ABUP (psykisk helsevern for barn og ungdom) ha kompetanse på undersøkelse og behandling av tilknytningsforstyrrelse. Dersom de ikke har kompetansen, er det ønskelig at de tilegner seg den, da den faller inn under deres kompetanseområde.
 • DanAdopt Danmark har liste over spesialister på tilknytning / adopsjon i Norden. Se: danadopt.dk

 

 1. Finnes det en forening for foreldre med barn med tilknytningsforstyrrelse?
 • En slik forening er etablert i 2009
 • For mer informasjon kontakt Magnhild Tamlagsrønning på 48 13 95 75 eller Christine Stangeland på 41 51 67 22