Hyppige spørsmål

Kan jeg melde meg på et kurs?

Jeg arrangerer ikke lenger kurs der man kan melde seg på hos meg. Forespørselen har vært for liten til det. Derfor kan du som privatperson ikke lenger melde deg på kurs hos meg.

Men du kan be din arbeidsplass til å bestille meg til å holde kurs hos dere.

 

Hefter med kopi av overhead

Det finnes kopi av overhead fra alle mine kurs. Ønsker du en slik kopi av overhead, sender du meg en e-post til: [email protected]

 

Hvordan å komme i kontakt med Joachim Haarklou?

Per e-post: [email protected] .

Per melding: 92 29 44 38

Per post: Joachim Haarklou, Huk aveny 69B, 0287 Oslo

 

Kan jeg tilse henvisning av mitt barn til Joachim Haarklou?

Jeg er pensjonist siden 31.12.2023 og har avsluttet min privatpraksis. Dermed tar jeg ikke lenger imot pasienter.

 

Kan jeg drøfte mitt barn med Joachim Haarklou?

Det kan du gjøre anonymt ved å benytte deg av mitt tilbud om telefoncoaching. Husk at da er barnet ikke henvist meg, det er ikke min pasient, jeg fører ikke journal og kan ikke lage skriftlige uttalelser. Telefoncoaching er dermed ikke en psykisk helsetjeneste, men en form for anonym konsultasjon. Prisen er kr. 20.- per minutt hvilket tilsvarer en timepris på kr. 1.200.- Samtidig betaler du kun for de minuttene vi har snakket sammen. Ved ønske om telefoncoaching, send meg en e-post.

 

Hvem har kompetanse på tilknytningsproblematikk der vi bor?

Jeg har ingen god oversikt over hvem som har denne type kompetanse der du bor.

For barn og ungdom skal lokal ABUP (psykisk helsevern for barn og ungdom) ha kompetanse på undersøkelse og behandling av tilknytningsforstyrrelse. Dersom de ikke har kompetansen, er det ønskelig at de tilegner seg den, da den faller inn under deres kompetanseområde.

DanAdopt Danmark har liste over spesialister på tilknytning / adopsjon i Norden. Se: danadopt.dk

 

Finnes det en forening for foreldre med barn med tilknytningsforstyrrelse?

En slik forening er etablert i 2009, men avsluttet igjen grunnet kapasitetsmangel.

Vurder å kontakte adopsjonsforeningene eller fosterhjemstjenesten.