Telefonkonsultasjon

  • Jeg mottar daglig opp til flere e-poster fra foreldre med barn med tilknytningsforstyrrelse eller andre problemer. Disse beskriver sine barn og søker råd. Da skriftlig besvarelse av e-poster har lett for å ta mye av min fritid, har jeg i stedet prøvd å løse dette ved å tilby en telefonkonsultasjon.
  • Tidspunktet for telefonkonsultasjon avtales på forhånd.
  • Ring eller send melding til 92 29 44 38, eller send en e-post til [email protected] og forespør en telefonkonsultasjon, samt oppgi ditt navn med postadresse. Er det andre enn deg som betaler, trenger jeg betalers postadresse. Du vil da få tilbud om dato og tid der kan ringe meg på 92 29 44 38.
  • Si ifra om hvor lang tid du antydningsvis tror du trenger (dette forplikter ikke, men hjelper meg til å vite hvor mye tid jeg skal sette av).
  • Ved første gangs telefonkonsultasjon vedr. adoptiv- og fosterbarn, pleier jeg å spørre om hva du vet om antall tilknytningsbrudd og kvaliteten i omsorgen før barnet kom til deg.
  • Telefonkonsultasjoner journalføres ikke hos meg.
  • Telefonkonsultasjon koster kr. 10.- per minutt som tilsvarer en timepris på kr. 600.-
  • Du betaler fra og med forhåndsavtalt tidspunkt, og frem til samtalen er avsluttet. (Dvs. dersom du har avtale om telefonkonsultasjon kl.17.00, og du ikke ringer før kl.17.10, betaler du fra kl.17.00 til samtalen er avsluttet).
  • Du vil senere motta en giro for betaling av konsultasjonen i posten.